Overlæge med funktionsansvar for perifer blokanlæggelse, Anæstesiafdelingen, Nykøbing F. Sygehus Vi søger en speciallæge med energi og engagement, som har lyst til at være med til at udvikle den Anæstesiologiske Afdeling indenfor anæstesi og intensiv terapi, og som samtidig har evnerne til at være funktionsansvarlig for perifer blokanlæggelse. Stillingen er ledig fra den 01.03.19 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Vi forventer at

 • Du har lyst til at videreuddanne dig indenfor regional anæstesi
 • Du går til udfordringer med en positiv indstilling, er problemløsende og reflekterende
 • Du har gode samarbejdsevner
 • Du har autorisation som speciallæge i anæstesiologi
 • Du har fokus på høj faglig ydelse, og sætter patienten i fokus
 • Du skal have lyst til at undervise og uddanne kolleger og studenter
 • Du vil være med til fortsat at bygge en stærk Anæstesiologisk Afdeling i Region Sjælland

Vi tilbyder

 • Mulighed for en deltidsstilling
 • Der er bevilget penge til engelsksproget masteruddannelse i Regional Anæstesi. Det meste kan tages online, men enkelte dage vil foregå i Norwich i England
 • Mulighed for at lave et forskningsprojekt vejledt af forskningsansvarlig overlæge
 • Mulighed for at arbejde på en afdeling i rivende udvikling
 • Mulighed for at være med til at udvikle et fagområde
 • Komplekse anæstesiforløb til ASA 1-4 patienter, samt anæstesi til børn
 • Bredt og udfordrende arbejde indenfor anæstesi, intensiv og traumatologi
 • Gode kolleger og et godt arbejdsmiljø
 • Tværfagligt spændende og udviklende samarbejde
 • Mulighed for at præge sin arbejdsplads på en afdeling, hvor der er kort fra idé til handling

Hvem er vi?

Afdelingen er opbygget med

 • Anæstesiafsnit, som leverer anæstesiydelser til ca. 1000 fødsler årligt
 • Derudover bredt anæstesiafsnit med anæstesiydelser til både elektive og akutte operationer af både voksne og børn indenfor specialerne: Ortopædkirurgi, Gastrokirurgi, Gynækologi og Obstetrik
 • Intensiv terapi afsnit niveau 2 med ni sengepladser med et patientflow på 600-700 patienter pr. år
 • Opvågningsafsnit
 • Eksterne funktioner: Traumemodtagelse, hjertestopbehandling, anæstesiydelser til CT- og MR-scanninger, DC konverteringer og tilsyn/assistance omkring svært syge patienter

Der er to-delt tilstedeværelsesvagt med dækning af intensiv og operationsgangen. Derudover deltager vagtholdet i traumemodtagelse og hjertestop. Speciallægen indgår i et 2-skiftet vagtlag med tilstræbt vagthyppighed på 3-4 vagter månedligt.

Praktiske oplysninger

 • Nykøbing F. Sygehus er et selvstændigt, akut universitetssygehus med tilknyttede lektorer
 • Optageområdet er ca. 150.000 borgere
 • Der er ca. 1500 ansatte på hospitalet
 • Sygehuset har en god korpsånd, og lægger vægt på en god omgangstone og et trygt læringsmiljø, hvor du får mulighed for at udvikle dig og lære ikke bare de obligatoriske kompetencer, men også udvalgte kompetencer efter ønske
 • Vi kan tilbyde bolig i tæt tilknytning til sygehuset. Sygehuset ligger smukt placeret med udsigt over Guldborgsund, og med skov og en af Danmarks bedste strande i rimelig afstand. For mere information kontakt nfs-boligformidling@regionsjaelland.dk eller se mere her
 • I hverdagene kører der bus fra Vesterport Station og direkte til sygehuset og tilbage, både morgen og eftermiddag
 • Har du lyst til et uforpligtende besøg på afdelingen, er du meget velkommen

Hvem kan du kontakte, hvis du vil høre mere om afdelingen

Ledende overlæge Ninna Rose Holm, nroh@regionsjaelland.dk, 56 51 55 96 eller 93 56 70 12.

Stillingen skal søges elektronisk og ikke pr. mail.

Ansøgningsfrist 31.10.18

Samtaler 02.11.18

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Kontaktperson(er):
Navn: Ninna Rose Holm
Stilling: Ledende overlæge
Email: nroh@regionsjaelland.dk
Telefon: 56515596
Mobile: 93567012

Om Nykøbing F. Sygehus – Sammen skaber vi et stærkt akutsygehus
Fundamentet for Nykøbing F. Sygehus er de tre grundlæggende værdier: Pas på patienten, pas på økonomien og pas på hinanden. Det kommer til udtryk gennem en høj grad af patient – og medarbejderinddragelse. Vores sygehus er kendetegnet ved at gå forrest, når det gælder udvikling af nye organisations – og samarbejdsformer med fokus på spydspidsfunktioner især inden for multisyge og tværsektorielle indsatser.

Vi er en attraktiv arbejdsplads, der vægter efteruddannelse og faglighed højt, ligesom forskning er en prioriteret del af det tværfaglige samarbejde. Placeret med udsigt over naturskønne Guldborgsund er Nykøbing F. Sygehus det sundhedsfaglige omdrejningspunkt for Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland, både som uddannelsessted, arbejdsplads og som akutsygehus med højeste faglighed og service. Læs mere om Nykøbing F. Sygehus her.