Overlæge i socialpædiatri En stilling som overlæge ved Region Midtjylland med tjeneste ved Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital, med specialfunktion indenfor socialpædiatri er ledig til besættelse pr. 1. december 2018 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Speciallægerne indgår i det socialpædiatriske team, og er tilknyttet Børn og Unge Sengeafsnit 1. Overlægestillingen er vagtfri. Speciallægerne skal som udgangspunkt være speciallæge i pædiatri, men kan også være speciallæge i nærliggende speciale som almen medicin, forudsat sufficient efteruddannelse inden for pædiatri og stor erfaring med socialpædiatri.

Som overlæge indgår man herudover i Børn og Unges samlede ledergruppe. Afdelingens organisation, aktivitet og strategi kan findes via www.auh.dk.

Børn og Unge på AUH er en universitetsafdeling og samtidig en af landets største
børn- og ungeafdelinger med 71 senge, 6.500 indlæggelser og 25.000 ambulante besøg årligt. Lægestaben består af 75 læger, heriblandt en ledende overlæge, en lærestolsprofessor, fem kliniske professorer, 30 overlæger, 12 afdelingslæger, ni HU-læger i pædiatri, tre introduktionslæger, ni blokstillinger i almen medicin og en blokstilling i Klinisk Genetik. Vagtstrukturen består af et 2-delt 12-skiftet bagvagtslag med tilstedeværelsesvagt, en 8-skiftet tilstedeværelsesvagt på neonatal- og intensivafdelingen og en 4-skiftet rådighedsvagt i den neonatale transportordning, et (9-)10-skiftet mellemvagtslag og et 10-skiftet forvagtslag. Hertil kommer senstuegang til kl. 20 på hverdage, fast lørdagsstuegang (varetaget af børneonkologer) og almenpædiatrisk speciallægelig søn- og helligdagsstuegang.

Afdelingen indeholder 15 fagområder, som er organiseret i 12 fagområdeteams fordelt på tre sengeafsnit og et dagafsnit/ambulatorium.

Nærmere oplysninger om fagområdets opgaver og organisering kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Rune Weis Næraa på runenaer@rm.dk eller på 7845 1400.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om og dokumentation af egne kompetencer inden for hvert af de syv lægefaglige kompetenceområder, og ansøgeren bedes derfor i ansøgningen forholde sig til de syv kompetencer. Skema hertil findes her. Det er et krav, at du har minimum fem års ansættelse som speciallæge, jf. retningslinjer fra Region Midtjylland, for at kunne komme i betragtning til ansættelse som overlæge.

Ansøgning incl. CV skal indsendes via denne hjemmeside ved at klikke på linket nedenfor. Der vil blive sendt en kvittering ved modtagelse af ansøgning.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i uge 43, 2018.

For yderligere information om Aarhus Universitetshospital se www.auh.dk

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.