Overlæge i gynækologisk onkologi ved Kvindesygdomme og Fødsler En stilling som overlæge ved Kvindesygdomme & Fødsler, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse per 1. januar 2019 eller snarest herefter.

Dette job er udløbet

Stillingen er med funktion i gynækologisk sektion og tilknyttet det gyn-onkologiske subspeciale. Vi søger en overlæge med kvalifikationer på ekspertniveau, som kan varetage alle kirurgiske modaliteter indenfor subspecialet.

Gynækologisk sektion er opdelt i flere teams
• gyn-onkologisk team
• endometriose team
• urogynækologisk team
• almen gynækologisk-team herunder akut modtagelse

Afdelingen er et af fire danske centre for operativ behandling af endometrie- og ovariecancer, et af tre danske centre for behandling af cervixcancer samt et af to danske centre for behandling af vulvacancer. Den operative aktivitet afvikles i et netop etableret bækkenkirurgisk center med tæt samarbejde med højtspecialiserede kirurgisk gastroenterologer og urologer.

Afdelingen arbejder målrettet på ultra radikal kirurgi til behandling af ovariecancer og minimal invasiv kirurgi til behandling af cervix og endometriecancer. Som EBCOG certificeret til uddannelse indenfor gynækologisk onkologi prioriterer afdelingen internationale relationer og samarbejder.

Lokalt løfter afdelingen en stor uddannelsesforpligtigelse indenfor ekspertuddannelse i gynækologisk onkologi og har aktuelt tre læger i ekspertuddannelse.

Ansøgeren skal sammen med resten af det gyn-onkologiske team forestå udredning, behandling og kontrol af patienter med mistanke om gynækologiske kræftsygdomme eller præcancroser.

Vi søger en holdspiller til et team, hvor høj faglighed, loyalitet og interkollegial respekt med plads til forskellighed er basale værdier. Fleksibilitet i ansættelsen kan aftales afhængig af ansøgers faglige profil

Det gynækologisk onkologiske team udgøres af fem overlæger og tre afdelingslæger. Der er netop etableret et professorat i gynækologisk onkologi, som forventes besat i 2019. Der er derudover tilknyttet læger i speciallægeuddannelse.

Vagten bemandes med gynækologisk-onkologisk stuegangsvagt til kl. 17.30, forvagt til kl. 20, mellemvagt, gynækologisk og obstetrisk speciallæge. De gynækologisk onkologiske speciallæger indgår i 2-holdsdrift, 8 skiftet tilstedeværelsesvagt som gynækologisk bagvagt i weekenden og i varetagelse af stuegangsfunktion på hverdage til kl. 17.30. Afdelingen har samlet ca. 300 medarbejdere heraf 53 læger. Afdelingen varetager alle opgaver indenfor specialet med undtagelse af fertilitetsbehandling.

For detaljer henvises til medfølgende funktionsbeskrivelse. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Jannie Dalby Salvig på 2461 3389.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Det er et krav at du har minimum frem års ansættelse som speciallæge, jf. retningslinjer fra Region Midtjylland, for at kunne komme i betragtning til ansættelse som overlæge.

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om og dokumentation af egne kompetencer inden for hvert af de syv lægefaglige kompetenceområder, og ansøgeren bedes derfor i ansøgningen forholde sig til de syv kompetencer. Skema kan hentes her.

Ansøgningsfrist 25. oktober 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.