Overlæge eller afdelingslæge til Enhed for Planlægning

Dette job er udløbet

Vil du gerne være med til at sætte den nationale dagsorden i sundhedsvæsenet? Så tilbyder vi et rigtigt spændende job, hvor du har gode muligheder for at udvikle dig – både lægefagligt og organisatorisk – og udvide dit netværk.

Om os

Enhed for Planlægning sætter rammer og faglig retning for sundhedsvæsenet og vi har fokus på kvalitet og sammenhængende patientforløb. Vi arbejder på nationalt niveau sammen med en lang række aktører i sundhedsvæsenet, bl.a. regioner, kommuner, patientforeninger og myndigheder. Vi beskæftiger os med planlægning og udvikling på sygehusene og i det primære sundhedsvæsen. Vi er cirka 40 medarbejdere med en bred faglig sammensætning, herunder flere speciallæger med forskellig baggrund, samt enkelte uddannelseslæger. Vores arbejdsform er tværfaglig og overvejende projektorienteret, med mange møder og fælles processer, såvel internt som eksternt, hvor vi selv nedsætter arbejds- og følgegrupper, ligesom vi har stående udvalg og selv deltager i en række fora.

Opgaverne vil primært være inden for sygehusplanlægning, hvor vi især beskæftiger os med nationale udviklingsprojekter på kræftområdet i regi af kræftplan 4, herunder bl.a. revision af kræftpakkerne og en række andre projekter, løbende overvågning af kræft- og hjerteområdet, specialeplanlægning herunder både drift i form af løbende behandling af ansøgninger samt udvikling af nye områder, og udvikling på hjerteområdet. Desuden arbejder vi med en del fokuserede udviklingsindsatser, som aktuelt omfatter bl.a. akutområdet, epilepsi, fødeområdet, sjældne sygdomme, funktionelle lidelser og kønsidentitet.

De fleste opgaver er udviklingsopgaver af kortere eller længere varighed, og der vil være rig mulighed for at du kan sætte dit fingeraftryk på, hvordan fremtidens sundhedsvæsen kommer til at se ud. Der er et højt tempo med mange leverancer, men også plads til at lære og udvikle sig, alt sammen i et godt psykisk arbejdsmiljø.

Enheden varetager herudover også opgaver inden for de borgernære sundhedstilbud, hvor vi bl.a. beskæftiger os med udvikling af praksissektoren, den kommunale opgavevaretagelse og faglige anbefalinger for bl.a. kroniske sygdomme og rehabilitering, samt en række indsatser i psykiatrien. Der kan også være opgaver inden for disse områder.

Vi rådgiver desuden løbende myndigheder, regioner samt kommuner, og er i tæt dialog med patientorganisationer og øvrige aktører i sundhedsvæsenet.

Dit arbejde  

Dine primære arbejdsopgaver vil bestå af:
  • Projektledelse og udviklingsopgaver inden for enhedens arbejdsområder
  • Faglig rådgivning inden for enhedens fagområder til Sundheds- og Ældreministeriet, øvrige myndigheder, regioner, kommuner, og sygehuse
  • Deltagelse i relevante nationale arbejdsgrupper og udvalg, som bl.a. udarbejder vejledninger, handlingsplaner og anbefalinger mv. i tæt tværfagligt samarbejde, internt og med eksterne samarbejdspartnere
  • Samling og formidling af lægefaglig viden internt i forhold til konkrete projekter og løbende driftsopgaver, samt rådgivning/sparring/vejledning til bl.a. uddannelsessøgende læger og kolleger med ikke-lægelig baggrund.

Du vil få opgaver inden for flere af enhedens områder afhængigt af kompetencer og interesser. Ansøgere kan med fordel i ansøgningen angive, hvis de har særlige kompetencer og/eller interesser.

Din uddannelse og erfaring  

Vi forventer, at du er uddannet speciallæge med interesse og relevant erfaring inden for enhedens arbejdsområder. Det er væsentligt, at du har interesse og forståelse for organisering, faglig udvikling og planlægning inden for sundhedsvæsenet. Du kan være speciallæge i samfundsmedicin, eller du kan have erhvervet relevant viden og erfaring på anden vis. Ved ansættelse som overlæge er speciallægegodkendelse et krav.

Særlig specialeretning er ikke en betingelse.

Derudover forventer vi, at du har:

  • Relevant og omfattende faglig viden inden for enhedens fagområde
  • Et veludbygget netværk
  • Erfaring med sundhedsfaglig ledelse, herunder projektledelse af tværfaglige projekter
  • Solide kompetencer inden for skriftlig faglig formidling
  • Erfaring med vejledning
  • Interesse for eller erfaring fra politisk styrede organisationer og offentlig forvaltning.
Dine personlige kvalifikationer

Vi lægger vægt på, at du trives i et travlt og tværfagligt miljø, er udadvendt og dialogsøgende, og god til at skabe relationer. Du skal kunne arbejde selvstændigt med mange bolde i luften, og være god til at koordinere og formidle klare budskaber.

Vi tilbyder  

Et spændende job med afvekslende og udfordrende opgaver, selvstændigt ansvar og stor mulighed for at sætte fingeraftryk på sundhedsvæsenets udvikling på flere områder. Du vil skulle bidrage til løsningen af et bredt spektrum af sundhedsfaglige problemstillinger og have kontakt til mange forskellige aktører i sundhedsvæsenet. Du vil komme til at arbejde i et dynamisk tværfagligt samarbejdsmiljø sammen med dygtige kolleger med bl.a. samfunds- og folkesundhedsvidenskabelig- samt sundhedsfaglig baggrund m.fl. Du vil få rig mulighed for at udvikle dig og lære nyt. Vores arbejdsklima er energisk, positivt, anerkendende, uformelt og præget af stort fagligt engagement og gensidig respekt.

Vi tilbyder desuden fleksibel arbejdstid og gode muligheder for efter- og videreuddannelse.

Om ansættelsen  

Ansættelse forudsætter speciallægeanerkendelse. Klassificering som afdelingslæge eller overlæge vil afhænge af dine kvalifikationer.

Ansættelse som afdelingslæge sker i henhold til gældende overenskomst mellem Foreningen af Yngre Læger og Finansministeriet.

Ansættelse som overlæge sker i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i Staten. Stillingen er indplaceret i gruppe 1 (lr. 37).

Kontakt os gerne hvis du vil vide mere

Få mere at vide om stillingen ved sende en mail til sektionsleder Astrid Nørgaard på asnr@sst.dk eller sekretær Kiser Sloth Andersen på ksa@sst.dk og bed om at blive ringet op. Du kan også sende en sms direkte til Astrid Nørgaard på tlf. 2526 5240, og aftale tidspunkt for telefonsamtale.

Er du interesseret?

Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 37.

Sundhedsstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.