Overlæge til Børne- og Ungdomsafdelingen, Nykøbing F. Sygehus

Dette job er udløbet

Børne- og Ungdomsafdelingen, Nykøbing F. Sygehus søger en erfaren pædiater til en stilling som overlæge, som foruden varetagelsen af klinisk arbejde i ambulatorium og på sengeafsnittet skal varetage afdelingens forskningstiltag i samarbejde med afdelingsledelsen.

Kontaktperson(er):
Navn: Lise Bjerglund
Email: lbjl@regionsjaelland.dk
Telefon: 56515504
Mobile: 51174146