Overlæge/afdelingslæge til uddannelsesområdet

Ansøgningsfrist: 24/10/2021 Sundhedsstyrelsen

Vil du være med til at præge dagens og fremtidens sundhedsvæsen gennem speciallægeuddannelse og kvalitetsudvikling af lægers, tandlægers og sygeplejerskers videreuddannelse for landets øverste sundhedsmyndighed?  Så tilbyder vi et spændende job med gode udviklingsmuligheder, et stort selvstændigt ansvar og tæt samarbejde med dygtige og engagerede kolleger.

Om os
Stillingen er placeret i Sundhedsstyrelsens enheden Uddannelse. Vi er knap 20 medarbejdere med forskellige faglige baggrunde og kompetencer inden for sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab og administration. Desuden har vi et godt arbejdsmiljø i enheden.

Vi varetager opgaver i relation til speciallægeuddannelsen, specialtandlægeuddannelserne og specialsygeplejerskeuddannelserne samt i et vist omfang andre sundhedsprofessionelles uddannelser.

Enheden har endvidere ansvaret for enkeltsagsbehandling i forhold til højt specialiseret behandling i udlandet og rådgivning af sygehuse om eksperimentel behandling.

Dine arbejdsopgaver
Dit primære arbejdsområde vil være på uddannelsesområdet og særligt lægers videreuddannelse.

Du vil desuden få en overordnet opgave på enkeltsagsområdet hvor du, sammen med sekretærer og lægelige sagsbehandlere, administrerer henvisninger til højt specialiseret udenlandsbehandling og rådgivning fra Sundhedsstyrelsens ekspertpanel til sygehusafdelinger om eksperimentel behandling af livstruende syge patienter.

På uddannelsesområdet vil du få en central rolle i forhold til et netop igangsat storstilet projekt, som skal lægge skinnerne for fremtidens speciallægeuddannelse. I samarbejde med interessenter ser vi bl.a. på antallet af lægelige specialer, specialist- versus generalistkompetencer, dimensionering samt styring og ledelse på området.

Du kan forvente at blive involveret i mange forskellige aspekter af den lægelige videreuddannelse, fx i arbejdet med prognoser og dimensionering af speciallægeuddannelsen, de generelle og specialespecifikke kurser, den kliniske basisuddannelse, inspektorordningen, målbeskrivelser for de enkelte specialer mv. Desuden vil du kunne forvente at blive involveret i opgaver på tandlæge- og sygeplejeområdet og i et vist omfang andre sundhedsuddannelser.

Konkret vil din rolle være følgende:

 • Repræsentere styrelsen og bidrage i diverse faste udvalg samt ad hoc arbejdsgrupper og samarbejdsfora
 • Planlægge udviklingsopgaver og dokumentere fx i rapporter i samarbejde med kolleger og eksterne samarbejdsparter
 • Samarbejde med videreuddannelsesregionerne og øvrige samarbejdsparter i relation til planlægning og afvikling af den lægelige videreuddannelse
 • Faglig sparring ift. afgørelsessager – fx dispensation fra reglerne i den lægelige videreuddannelse –  i samarbejde med vores jurist
 • Faglig rådgivning af Sundhedsministeriet, øvrige myndigheder mv., herunder løbende besvarelse af folketingsspørgsmål, udvalgsspørgsmål mv.

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer
Du er speciallæge i samfundsmedicin eller et andet relevant speciale.

Herudover forventer vi, at du:

 • interesserer dig for sundhedsvæsnets udvikling både på mikro- og makroniveau
 • har relevant erfaring med – og interesse for – uddannelsesområdet
 • trives med en kombination af udviklings- og driftsopgaver
 • hurtigt kan sætte dig ind i lovgivningen og interessentlandskabet, da området i høj grad er lovreguleret og samtidig præget af mange aktører.

Forhåndskendskab til og interesse for samarbejde med andre af Sundhedsstyrelsens fagområder, herunder sundhedsplanlægning, vil være en stor fordel, da vi lægger vægt på at arbejde efter fælles ambitioner for sundhedsvæsenet.

Vi lægger desuden vægt på, at du:

 • udviser stor selvstændighed og ansvarlighed ift. opgaverne
 • har gode samarbejdsevner og ser tværfagligt samarbejde som værdifuldt
 • er god til at skrive og formidle, da det typisk kræves af opgaverne
 • trives i et åbent kontorlandsskab og med en hverdag præget af et højt arbejdstempo og afvekslende opgaver

Vi tilbyder  
Et spændende job med stor mulighed for at sætte fingeraftryk på sundhedsvæsenet. Du vil skulle bidrage til løsningen af et bredt spektrum af sundhedsplanlægningsmæssige problemstillinger og have kontakt til mange forskellige interessenter på uddannelsesområdet, herunder blandt andet Sundhedsministeriet, faglige selskaber, interesseorganisationer, videreuddannelsesregioner, uddannelsesinstitutioner samt Forsknings- og undervisningsministeriet.

Vi er en fagligt og socialt velfungerende enhed med et dynamisk tværfagligt samarbejdsmiljø. Du vil få rig mulighed for at tage ansvar, udvikle dig og lære nyt.

Om ansættelsen  
Afhængigt af kvalifikationer sker ansættelsen som overlæge eller afdelingslæge.

Ansættelse som overlæge sker i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er placeret i gruppe 1 (lr. 37).

Ansættelse som afdelingslæge sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Yngre Læger.

Ansættelsen forudsætter speciallægeanerkendelse.

Kontakt os gerne 
Få mere at vide om stillingen ved at kontakte overlæge Claus Malta Nielsen på tlf. 9351 8695.

Er du interesseret?  
Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 43 og 44.

Sundhedsstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.