Overlæge/Afdelingslæge til Palliativt Team En stilling som overlæge eller afdelingslæge ved Palliativt Team, Onkologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, er ledig til besættelse pr. 1. maj 2019 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet
Palliativt Team varetager den specialiserede palliative indsats på hospitalet og i hospitalets optageområde. Teamet har cirka 120 patienter tilknyttet. De patienter, som er tilknyttet teamet, har livstruende sygdom og deraf afledte komplekse, palliative problemstillinger. Palliativt Team kan tilse patienterne i eget hjem, ambulant eller under indlæggelse på hospitalet.
Palliativt Team hører administrativt under Onkologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, og er geografisk hjemmehørende i Onkologihuset på Regionshospitalet Herning.
Palliativt Team råder over tre palliative senge i Onkologisk Sengeafdeling. Der er planlagt en udvidelse af kapaciteten til i alt 9 sengepladser i forbindelse med udflytning til det nye supersygehus i Gødstrup ultimo 2020.Lægerne tilknyttet Palliativt Team, varetager det lægelige arbejde på Anker Fjord Hospice i Hvide Sande, hvor man råder over 12 senge.Overlæger i Palliativt Team har efter opnåelse af passende anciennitet mulighed for at indgå i en palliativ beredskabsvagt, som dækker hele Region Midtjylland. Der er tale om en frivillig konsulentordning. Der foreligger FAS-godkendt vagtaftale.
Dansk Selskab for Palliativ Medicin har godkendt Palliativt Team i Hospitalsenheden Vest som uddannelsessted mhp. opnåelse af fagområdegodkendelse i palliativ medicin.
Teamet arbejder tværfagligt. Aktuelt er der tre faste overlæger i teamet, og to praktiserende læger er tilknyttet som konsulenter. Herudover består teamet af sygeplejersker, fysioterapeut, psykolog, sekretærer, farmaceut og præst.
Tværfagligt løser Palliativt Team en lang række undervisnings- og udviklingsopgaver i primær og sekundærsektor for at understøtte og udvikle den basale palliative indsats i Hospitalsenheden Vests optageområde.

Dine kvalifikationer:

  • Speciallæge i et for palliativ medicin relevant speciale
  • Dokumenteret interesse i eller klinisk erfaring med palliativ medicin
  • Dokumenteret undervisningserfaring
  • Godkendelse som fagområdespecialist er ønskelig (kan evt. erhverves efter ansættelsen)
  • Gode samarbejds- og kommunikationsevner med særlig forståelse for tværfaglig behandling og tværsektoriel indsats
  • Interesse for udvikling af den palliative indsats lokalt og regionalt
  • Lyst og evner til at indgå i udviklings- og forskningsprojekter

Ansættelsesforhold:
Du bliver ansat i Onkologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest og vil referere til afdelingens ledende overlæge Hanne Linnet.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest samt en tilfredsstillende autorisation.

Du kan se mere om stillingen i Stillings- og funktionsbeskrivelsen

Du kan søge jobbet online ved at klikke på “søg job”. Vedhæft motiveret ansøgning og relevante bilag.

Ansøgningsfristen er den 25. april 2019.

Samtaler forventes afholdt 29. april 2019.

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til overlæge i Palliativt Team Anne Mette Eriksen på tlf. 22600668 eller til ledende overlæge Hanne Linnet på tlf. 40206602.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vwww.vest.rm.dk/job

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale