Overlæge/afdelingslæge i anæstesiologi ved Bedøvelse og Operation, Aarhus Universitetshospital Ved afdelingen for Bedøvelse og Operation, Aarhus Universitetshospital, er en stilling som overlæge/afdelingslæge ledig til besættelse pr. 1. oktober 2019, eller snarest herefter.

Dette job er udløbet

Stillingen er placeret med arbejdsopgaver i området ved de 3 sydlige operationsspor – samlet benævnt OP-Syd.

I forbindelse med den gennemførte samling på Aarhus Universitetshospital i Skejby, er der sket om omstrukturering af anæstesiologien og de operative områder. Operationspersonalet er organisatorisk fusioneret med anæstesipersonalet, og driftsansvaret for de operative forløb er entydigt placeret hos anæstesiologien, men ledes i praksis i et tæt samarbejde med de forskellige kirurgiske specialer.

Pr. 1. april 2018 er der tillige sket en omstrukturering af alle hospitalets hidtidige anæstesiologiske områder inkl. dagkirurgien. Herigennem er afdelingen “Bedøvelse og Operation” etableret til varetagelse af alle anæstesirelaterede opgaver på AUH – med fælles reference til en´ samlet afdelingsledelse. I forbindelse med dette er hele intensivområdet ligeledes blevet samlet i en selvstændig afdeling benævnt “Intensiv”.

Bedøvelse og Operation fremstår som en stor og kompleks afdeling med ca. 1100 ansatte. Afdelingen er funktionelt opdelt i 17 afsnit, som hver er ledet af en lokal funktionsledelse bestående af en afdelingssygeplejerske og en afsnitsansvarlig overlæge.

Stillingen placeret inden for sydporets ansvarsområder vil overvejende håndtere akutte og elektive anæstesirelaterede procedurer knyttet til mave-tarmkirurgi, urologi, og gynækologi og plastikkirurgi. Der er ligeledes mulighed for at blive tilknyttet afdelingens i.v-team, der håndterer anlæggelse af veneporte og tunnelerede CVK (ca. 1300 procedurer/år).

Vi søger en speciallæge-kollega, der har mod på og lyst til at håndtere en bred vifte af anæstesiologiske procedurer og de ofte fagligt komplekse udfordringer, der knytter sig til ovennævnte patientgrupper. Kort sagt søger vi en fagligt nysgerrig kollega, der vil være med til at forme det nye Aarhus Universitetshospital og en meget stor og ny afdeling, der fortsat er under pågående etablering – både organisatorisk og fagligt.

Vi efterspørger følgende kompetencer

  • speciallæge i anæstesi
  • fagligt kompetent og med kendskab til teamsamarbejdet under håndteringen af akutte medicinske og kirurgiske tilstande
  • du har gode evner for samarbejde og kommunikation, er arbejdsom med tydelig handlekraft og gerne let adgang til humor
  • du har viljen til at deltage i kvalitetsudvikling og/eller forskningsprojekter.
  • du har erfaring inden for undervisning
  • du er villig til at påtage dig faglige opgaver uden for eget operationsafsnit.
  • du har gerne gode kompetencer inden for blokanlæggelse

Vi kan tilbyde en kompleks og spændende ny afdeling og et godt samarbejdsklima med vægt på høj faglig standard og fokus på fortsat udvikling af patientforløbene, både hvad angår anæstesi, smertebehandling og kirurgisk metode. Ligeledes er vi midt i et udviklingsprojekt omkring vores Perioperative funktioner.

Læs mere om funktionsbeskrivelsen her.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomsten. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her.

Der er vagtforpligtigelse knyttet til begge typer stillinger. Overlæger med tjeneste og efterfølgende rådighedsvagt fra egen bolig, mens afdelingslæger afholder 2-delt tilstedeværelsesvagt fra vagtværelse.

For nærmere oplysninger om stillingen, kontakt ledende overlæge Karsten Brøgger Hindsholm, på kahind@rm.dk eller på 2271 1800.

Ansøgning og CV samt andre relevante bilag indeholdende oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring, videnskabelig indsats mv. stiles elektronisk til

Ledende overlæge Karsten Brøgger Hindsholm og ledende overlæge Palle Juelsgaard, Bedøvelse og Operation. Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N.

Ansøgningsfristen er den 14. september 2019. Ansættelsessamtaler afholdes den 18. september 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.