Ledig Introduktionsstilling i Ortopædkirurgisk afdeling Introduktionsstilling i Ortopædkirurgisk afdeling Horsens - stillingsnr. 6006.05.42.I.01

Dette job er udløbet

Vil du gerne indenfor på en ortopædkirurgisk afdeling, hvor du lærer de ortopædkirurgiske behandlingsmetoder samt akutkirurgi?

Ved Ortopædkirurgisk afdeling på Regionshospitalet Horsens har vi en introduktions-lægestilling ledig til besættelse pr. 01.05. 2020.

Vi tilbyder
Afdelingen dækker ortopædkirurgi på hovedfunktionsniveau – og vi har kompetencer indenfor hånd, skulder/albue, hofte og knæalloplastik, knæligamenter og idrætstraumatologi, samt fod/ankelkirurgi. Herudover dækker vi skulder, fod/ankel, hofteskopi og idrætstraumatologi på regionsniveau. Regionshospitalet Horsens har status som akutsygehus, hvor vi skal dække traumemodtagelsen – herunder den akutte ortopædkirurgi.

Du kan forvente
Som introduktionslæge bliver du tilknyttet speciallægerne i kompetenceområderne, hvor der er stor mulighed for oplæring. Du får særlige dage i vores klinik, hvor der også er superviseret idrætsklinik, dage i Dagkirurgien samt dage med funktioner på Operationsgangen – her vil du operere selvstændigt eller sammen med andre under supervision. Herudover kan du i dagtid blive tilkaldt til Akutafdelingen – om natten har du vagten i Skadestuen fra kl. 22 til kl. 8. Du vil derfor få mulighed for en grundlæggende uddannelse indenfor et bredt spektrum af ortopædkirurgien. Du kan forvente tilskud til kursusaktivitet – eksempler på kurser er ATLS, AO basic, Basiskursus i artroskopisk kirurgi, muskuloskeletal ultralyd.

Med introduktionsstillingen er det meningen, at du skal blive klar til en hoveduddannelsesstilling. Derfor vil der være mulighed for et mindre forskningsprojekt. Vi har to forskningsansvarlige i afdelingen, som vil hjælpe med dette.

Uddannelse prioriteres meget højt og vi har både en uddannelses ansvarlig overlæge og yngre læge. Der holdes jævnligt uddannelsesmøder, hvor alle yngre læger og ledelsen sammen med den uddannelsesansvarlige overlæge deltager. Vi har vores egen artroskopisøjle, hvor man kan øve sig på en model i vores klinik.

Vi er en velfungerende afdeling, hvor god stemning og humor bliver vægtet højt. Som ansat på Regionshospitalet Horsens har du mulighed for at benytte dig af de forskellige wellness tilbud, der er til medarbejderne – chill out room, massage, take away samt forskellige muligheder for idræt.

Løn- og ansættelsesvilkår
Afdelingen har aktuelt et mellem- og bagvagtslag. Som introduktionslæge bliver du placeret i mellemvagten og vil have delt vagt (kl. 8-15 og kl. 15-8). Mellemvagterne har 8 skiftet vagt. Aflønning er i henhold til overenskomst med FAYL.
Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger, kan du kontakte ledende overlæge Karsten Krøner på tlf.: 78427251 eller på mail: Karsten.Kroener@aarhus.rm.dk , uddannelsesansvarlig overlæge Ole Kristensen på tlf.: 78427165 eller på mail: Ole.Kristensen@horsens.rm.dk  eller afdelingslæge- og uddannelsesansvarlig yngre læge Mathias Bjerring Ho på tlf.: 78427201 eller på mail: mathho@rm.dk

Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 26.03.2020.

Se i øvrigt afdelings hjemmeside på:
www.regionshospitalet-horsens.dk/afdelinger/ortopaedkirurgi/

Ansøgningsfrist
Ansøgningen sendes elektronisk via nedenstående link senest den 18.03.2020 .

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.