Ledende overlæge til Bedøvelse, Operation og Intensiv, Regionshospitalet Horsens Vil du være del af en tværfaglig afdelingsledelse på et regionshospital, der både nu og i fremtiden går efter at skille sig ud ved at yde en ekstraordinær indsats på flere fronter? Stræber du, ligesom vi, efter et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau, hvor der er partnerskab med patienten, samt kvalitet og sammenhæng i alt? Så er det dig, vi søger.

Dette job er udløbet

Regionshospitalet Horsens har, med god grund, ry for at kunne udvikle ledertalenter til kompetente ledere, der er klar til lederjobs på større afdelinger/hospitaler. Vores nuværende ledende overlæge i Bedøvelse, Operation og Intensiv er således netop blevet ansat i en tilsvarende stilling på et af regionens større hospitaler. Vi søger derfor pr. 1. juni 2020 en ledende overlæge, der vil stå i spidsen for en fortsat faglig og strategisk udvikling af afdelingen, som er ambitiøs og har drive samt mod til aktivt at gå nye veje og være synlig for mere end 280 engagerede og kompetente medarbejdere.

Om stillingen
De primære opgaver vil være, i samarbejde med oversygeplejersken, at fastholde den høje faglighed og stimulere til fortsat forskning, uddannelse og udvikling af Bedøvelse, Operation og Intensiv. Afdelingsledelsen har et fælles ansvar for at sikre optimal ressourceudnyttelse med henblik på at opfylde hospitalets og afdelingens mål inden for faglighed, organisering, forskning og uddannelse.

Du har som ledende overlæge et særligt ansvar for det lægefaglige arbejde og den lægefaglige kvalitet, og du skal være i stand til at inddrage læge- og ledergruppen i samarbejdet om at udvikle og konsolidere afdelingen. En vigtig indsats er også at arbejde aktivt med at rekruttere – og ikke mindst fastholde – læger, samt sikre tæt opfølgning på den enkeltes introduktion, funktion og udvikling.

Som ledende overlæge skal du, sammen med oversygeplejersken, aktivt medvirke til at skabe gode og konstruktive samarbejdsrelationer på tværs af hospitalets faggrupper, specialer, afdelinger og ledelsesniveauer. Du vil samtidig blive en del af Regionshospitalets ledergruppe. Vi vægter derfor dine personlige kompetencer lige så højt som de faglige.

Ansøgers kvalifikationer og kompetencer
Som vores kommende ledende overlæge forestiller vi os, at du er uddannet speciallæge i anæstesi, besidder et solidt kendskab til sundhedsvæsenet og at relevant ledelsesmæssig uddannelse og erfaring haves eller forventes erhvervet på relevant niveau.

Vores nye ledende overlæge skal:

  • kunne strategisk, visionært og innovativt sikre afdelingens faglige og organisatoriske udvikling med fokus på patientsikkerhed og patientoplevet kvalitet
  • være målrettet og vedholdende, have gennemslagskraft og kunne fastholde beslutninger på en konstruktiv måde
  • have en involverende og åben ledelsesstil og formå at sætte mål og løse problemer i et dynamisk samspil med andre
  • have evnen til at implementere succesfuldt, sikre opfølgning og være synlig for medarbejderne
  • være respekteret af medarbejderne og kunne beherske vanskelige situationer på en rolig måde og dermed også ”turde agere i kaos”
  • have en umiddelbar kommunikationsstil og kommunikere klart og ligefremt med alle
  • have lyst og evne til at samarbejde med hospitalets øvrige afdelinger og andre eksterne samarbejdspartnere

Du skal som ledende overlæge ved hjælp af dialog, dygtighed og dristighed kunne bevare overblikket, sikre kontinuitet og fremdrift, men også mestre hurtige temposkift, når dette er påkrævet.

Se stillings- og funktionsbeskrivelsen for stillingen som ledende overlæge her.

Om Bedøvelse, Operation og Intensiv
Afdelingens opgaver omfatter ydelser af anæstesiologisk, operativ og intensiv service til alle afdelinger på hospitalet. Afdelingen rummer udover operations- og intensivt afsnit også en stor dagkirurgisk og endoskopisk enhed, ligesom opvågningsafsnittet, sterilcentralen, enhed for lindrende behandling og akutlægebilen er tilknyttet ledelsen i Bedøvelse, Operation og Intensiv.

Afdelingen har nye fysiske rammer. Således er Dagkirurgien og Endoskopien flyttet i nye rammer i 2014, og afdelingen har åbnet halvdelen af et nyt centralt operationsafsnit i august 2015. Intensiv og Opvågningen og resten af det centrale operationsafsnit flyttede i nye rammer i 2019 samtidig med at en nyskabende perioperativ enhed blev åbnet.

Afdelingen er uddannelsessted for læger, sygeplejersker og lægesekretærer og der er en tværfaglig forskningsaktivitet.

Regionshospitalet Horsens – en attraktiv arbejdsplads
Regionshospitalet Horsens er et akuthospital i kraftig vækst og udvikling, med et optageområde på ca. 220.000 borgere. Hospitalet har en stærk og sund kultur, hvor kvalitet, effektivitet og udvikling af personalets kompetencer er højt prioriteret. Vi er en attraktiv arbejdsplads med engagerede og fagligt dygtige medarbejdere. Vi sætter udvikling højt på dagsordenen og arbejder hele tiden for gennem dialog, anerkendelse og uddannelse af medarbejdere at sikre borgerne den bedst mulige oplevelse i mødet med hospitalet.

Regionshospitalet Horsens har en størrelse, der muliggør kort vej fra tanke til handling. Samtidig er helheden i fokus, og der er et tæt og tværfagligt samarbejde på tværs af hospitalets afdelinger og faggrupper. På samme måde har vi et godt samarbejde med kommuner og praksislæger i hospitalets optageområde.

I de kommende år er hospitalets strategiske fokus på faglig udvikling, dialog som professionelt værktøj og strategisk ledelse med handlekraft, og alle afdelingsledelser forventes at arbejde aktivt og fokuseret hermed. Se mere om strategien for 2017-2020 her.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Foreningen af Speciallæger og Danske Regioner. Stillingen er omfattet af lokalløn og forhandles med den faglige organisation.

En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest, og at denne er tilfredsstillende.

Ansøgningen
Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer indenfor hvert af de 7 lægefaglige kompetenceområder. Ansøgeren bør i ansøgningen forholde sig til disse og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for områderne i fagligt bedømmelsesskema, der udfyldes elektronisk, når ansøgning og anden dokumentation fremsendes via nedenstående link.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til lægefaglig direktør Nils Falk Bjerregaard tlf. 2286 0649.

Ansøgningsfristen er den 29. marts 2020.

Vi afholder 1. ansættelsessamtaler om formiddagen den 17. april 2020 og 2. samtaler om eftermiddagen den 27. april 2020. Der foretages personlighedstest mellem 1. og 2. samtale.

Se i øvrigt mere på www.regionshospitalet-horsens.dk.