Klinisk psykolog til Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Neurologi, Regionshospitalet Viborg En stilling som barselsvikar for klinisk psykolog ved Hospitalsenhed Midt, Neurologi, Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR), Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2022 til 30. september 2023.

Dette job er udløbet

Stillingen er en deltidsstilling på 30 timer pr. uge.

Om stillingen:
Den kliniske psykolog vi søger

 • Er cand. psych.
 • Har erfaring med og brænder for tværfagligt samarbejde.
 • Besidder gode kommunikative evner.
 • Har lyst og evne til at håndtere længerevarende og ofte komplicerede patientforløb.
 • Ønsker at arbejde med patienten i centrum og med involvering af pårørende.
 • Har erfaring med, eller mod på at supervisere kollegaer tværfagligt.
 • Har gerne terapeutisk erfaring og interesse for ACT og mindfulness.

Arbejdsopgaver på VCR:

 • Varetage støttende og terapeutiske samtaler med dels indlagte og ambulante patienter og deres pårørende.
 • Rådgive og vejlede patienter, pårørende og personale omkring relevante muligheder for støtte for den enkelte patient.
 • Varetage tværfaglig supervision.
 • Samarbejde tværfagligt.
 • Registrere i EPJ (den elektroniske patientjournal).
 • Holde sig opdateret i forhold til relevant lovgivning.

Vi tilbyder:

 • Et job på et højt specialiseret rehabiliteringscenter med fokus på det gode patientforløb.
 • Et stærkt monofagligt og tværfagligt fællesskab.
 • Mulighed for individuel supervision med henblik på at opnå autorisation.
 • Et spændende job med en varieret arbejdsdag, engagerede og kompetente kollegaer.
 • En afdeling, der har fokus på kvalitet og faglighed, og som arbejder målbevidst med evidensbasering af vores ydelser.
 • Sparring og tæt samarbejde med VCR’s anden psykolog.
 • En arbejdstid i dagtid, som udgangspunkt fra mandag til torsdag.

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan ses her.

Om Vestdansk center for Rygmarvsskade (VCR)
VCR varetager rehabilitering af patienter med traumatiske og sygdomsbetingede rygmarvsskader. VCR har en højt specialiseret funktion indenfor rehabilitering af patienter med rygmarvsskade og er det ene af de to centre i Danmark, som Sundhedsstyrelsen har udpeget til at varetage denne særlige opgave.

VCR råder over 35 rehabiliteringspladser, hvoraf to pladser er træningslejligheder, hvor patienter til slut træner de sidste færdigheder inden udskrivelse. Derudover råder VCR over fire senge på hospitalets patienthotel til patienter, der har behov for et kort rehabiliteringsophold. Patienter tilknyttet VCR tilbydes livslang opfølgning i ambulatoriet.

VCR råder over moderne fysio- og ergoterapeutiske træningsfaciliteter, et varmtvandsbassin og et stort caféområde. Den unikke beliggenhed tæt ved Viborg by og Søndersø inddrages og bruges i rehabiliteringen. Rehabiliteringen varetages af tværfaglige behandlerteams, og samarbejdet på VCR er stærkt både mono- og tværfagligt – også på tværs af sektorer. Patienterne er oftest nytilskadekomne og indlagt over længere tid og har mange forskellige behov for rehabilitering. Nogle patienter bliver efter forløbet på VCR stort set selvhjulpne, hvor andre har behov for betydelige hjælp fremadrettet.

VCR har en forsknings- og udviklingsenhed, som ledes af en professor indenfor neurorehabilitering og drives sammen med forskningsenheden på Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Forsknings- og udviklingsenheden er fysisk placeret på VCR med fokus på kliniknær forskning og implementering af forskningsresultater i det daglige kliniske arbejde. VCR er en del af Neurologi på Regionshospitalet Viborg. Neurologi består af VCR samt Center for Klassisk Neurologi med sengeafsnit og klinikker i sammenhæng med det øvrige Regionshospitalet Viborg.
Nærmere oplysninger om VCR kan se på VCR’s hjemmeside

www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/neurologi/vestdansk-center-for-rygmarvsskade/

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Skive, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Lemvig med i alt ca. 4.200 ansatte og et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed med en stærk faglig profil, som i kraft af specialernes kompleksitet og bredde er en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Neurologi, Vestdansk Center for Rygmarvsskade.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til psykolog Nadia Hauge Simonsen på tlf. 7844 6163 eller til ledende overlæge Jette Ahrensberg på tlf. 7844 6169.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations ID og CV skal være os i hænde elektronisk senest mandag den 15. august 2022.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 34. Ved samtalen deltager ledende overlæge, oversygeplejerske og psykolog ansat på VCR.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.