Klinisk assistent til forskningsprojekter i understøttende behandling til kræftpatienter, Sjællands Universitetshospital Roskilde Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på.

Dette job er udløbet

Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden.

Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

I de kommende år vil en række funktioner flytte fra Roskilde og Næstved til de nye bygninger i Køge.
Når bygningerne i Køge står færdige i 2022, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder i Region Sjælland består af de fusionerede onkologiske afdelinger i Næstved og Roskilde som administrativt er lagt under Sjællands Universitetshospital. Ud over medicinsk onkologi har afdelingen integreret stråleterapi, palliative teams og palliativt sengeafsnit. Den sammenlagte afdeling betjener 820.000 borgere med 114.000 ambulante besøg, 13.000 sengedage årligt. Vi er ca. 330 medarbejdere fordelt på flere faggrupper, heraf huser vores afdeling i Næstved cirka 200 medarbejdere fordelt på fire diagnoseteams og en stråleterapi med fem acceleratorer i nybyggede faciliteter.

Afdelingen vil fra 2022 indgå i det kommende Sjællands Universitetshospital Køge og skal på det tidspunkt være en højt specialiseret klinisk onkologisk afdeling med fuldt udbygget behandlings-, forsknings- og uddannelseskapacitet. Der bygges i alt 8 acceleratorer på Køge Sygehus.

På matriklen i Næstved behandler vi, ud over stråleterapi, brystkræft, prostata- og blærekræft, Hoved-hals kræft og lungekræft. De tre første er regionale funktioner mens behandling af lungekræft ligger både i Næstved og Roskilde. Afdelingens palliative enhed har desuden både senge og udekørende/ambulant funktion fra Næstved.

Sjællands Universitetshospital er midt i en enestående udvikling. Vi er i gang med at skabe et fuldt udbygget Universitetshospital. Vil du med på holdet?

Vi søger en klinisk assistent til forskningsprojekter i understøttende behandling til kræftpatienter. Personen forventes indskrevet i Ph.d.-forløb ved Københavns Universitet.

Stillingen ønskes besat med en læge med klinisk onkologisk erfaring, herunder klinisk erfaring med understøttende behandling.

Kvalificeret ansøger haves.

Arbejdstid, løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er 1-årig med mulighed for forlængelse.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Det anbefales at kontakte Ledende overlæge Mads Nordahl Svendsen, 41 41 18 01 eller overlæge/professor Jørn Herrstedt, 93 56 73 84 inden ansøgning af stillingen. Herved kan bl.a. indhentes yderligere oplysninger om stillingen.

 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh