Introduktionsstilling til Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, Roskilde Ved Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Sjælland er en stilling for reservelæge i introduktionsstilling (3800420-52-i-01) i Roskilde ledig til besættelse fra 01.01.18 eller efter nærmere aftale.

Dette job er udløbet

Afdelingen består i Roskilde af fire klinikker: Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik 1, Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik 2, Center for Spiseforstyrrelser, klinik, Klinik for Psykoterapi og Selvmordskadede og tre døgnafsnit: Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1, Center for Spiseforstyrrelser U2 og Børnepsykiatrisk Afsnit U3.

I-læge forløbet introducerer både til børne- og ungdomspsykiatrien. Der er vagtforpligtigelse knyttet til stillingen, dvs. der er enkelte vagter i Roskilde i dagtid frem til kl. 22.00.

Vi tilbyder dig

  • Grundig introduktion
  • Et spændende år på en dynamisk arbejdsplads, hvor såvel det lægefaglige som det tværfaglige samarbejde vægtes højt
  • Undersøgelse og behandling finder sted ud fra såvel en biologisk, psykologisk og socialpsykiatrisk tilgang
  • Et stimulerende fagligt undervisningsmiljø
  • Deltagelse i børne- og ungdomspsykiatriens uddannelsestilbud
  • Tværfaglig supervision af såvel psykoterapi som sagsbehandling
  • Supervision og teoretisk indføring i psykoterapi for uddannelseslæger
  • Personaletræning

Arbejdsopgaver

Børne- og ungdomspsykiatrien varetager behandlingen af børn og unge i aldersgruppen 0-17 år. Undersøgelse og behandling foregår i et tværfagligt samarbejde, hvor du vil indgå med din lægefaglige viden.

Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Sjælland

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri dækker hele Region Sjælland. I regionen bor der ca. 185.000 børn og unge. Afdelingen består af ni kliniske afsnit, og de enkelte afsnit har selvstændig daglig ledelse, der alle refererer til afdelingsledelsen. Der er ca. 300 ansatte. Afdelingsledelsen og ledelsessekretariatet er placeret i Roskilde.

Lægegruppen består af: 26 speciallæger og 16 læger i uddannelsesforløb. Lægegruppen har månedligt fælles lægemøde ud over afsnitsvise lægefaglige møder.

Afdelingen deltager i den kliniske undervisning af medicinske studenter ved Københavns Universitet.

Afdelingen har et forvagtslag med funktion fra kl. 08.00-22.00 i Roskilde på alle dage samt bagvagt i beredskab. I Roskilde samarbejder afdelingen med voksenpsykiatrien, der har en døgnbemandet psykiatrisk akutmodtagelse PAM, der er åben for alle regionens borgere.

Afdelingen er godkendt til alle specialets regionsfunktioner. Vi vægter det psykoterapeutiske arbejde og forskning højt og er i gang med at udbygge regionens kapacitet på dette område. Afdelingen har godkendte supervisorer.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsen er betinget af, at der senest ved tiltrædelsen foreligger tilfredsstillende børneattest og straffeattest.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ledende overlæge, ph.d. Jesper Pedersen, 51 16 79 99.

Ansøgning

Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse samt dokumentation på certificeringer i Sundhedsplatformen skal medsendes ansøgningen. Ansøgning fremsendes elektronisk via ’søg jobbet’.

Ansøgningsfrist 07.12.17

”Mennesker og muligheder – en psykiatri med relationer”

Kontaktperson(er):
Navn: Jesper Pedersen
Stilling: Ledende overlæge
Email: jpee@regionsjaelland.dk
Telefon: 58538006

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.