Evalueringsansættelse med karrierepotentiale til den ambitiøse læge Er du læge med udenlandsk uddannelse, og har du modtaget "Tillykke-brev" fra Styrelsen for Patientsikkerhed, så er du måske en vores kommende evalueringslæger!

Dette job er udløbet

Akutafdelingen i Hospitalsenheden Vest og Regionspsykiatrien Vest, begge i Herning, udbyder to evalueringsansættelser pr. 1. marts 2022 og et år frem.

Om stillingerne
Stilling 1 har 1. delansættelse i Akutafdelingen og 2. delansættelse i Regionspsykiatrien Vest. Stilling 2 har 1. delansættelse i Regionspsykiatrien Vest og 2. delansættelse i Akutafdelingen.

Stillingerne er uddannelsesstillinger på KBU-niveau med særligt fokus på specialerne Akutmedicin og Psykiatri. Efter tilfredsstillende gennemførelse og godkendelse af begge delansættelser vil du opnå dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke som læge, og du kan derefter søge videre i en introduktionsstilling.

Begge afdelinger flytter ud på Det Nye Hospital i Vest, DNV Gødstrup, i løbet af foråret 2022. Du vil derfor være med fra starten, når vi skal flytte til det nye byggeri.

Hvad tilbyder vi vores nye evalueringslæger?
– Et individuelt tilrettelagt introduktionsprogram.
– En stilling med fremtidige job- og karrieremuligheder for den rigtige ansøger.
– Et arbejdsmiljø præget af høj faglighed, hjælpsomhed og dedikerede medarbejdere.
– Tværfaglighed i dagligdagen, hvor alle tager ansvar med respekt for hinandens faglighed.
– Supervision, undervisning og kurser svarende til KBU-ansættelse.

Hvis du skal flytte hertil kan vi hjælpe dig med kontakter i nærområdet, herunder boligsøgning, netværk m.m.

Hvem er du?
For at komme i betragtning til stillingen forventer vi, at du er nysgerrig på at lære mere om de to spændende fagområder, og gerne at du har erfaring fra lignende afdelinger.

Det er en forudsætning at du

– Har modtaget “Tillykke-brev” fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
– Mestrer det danske sprog på et højt niveau.
– Er god til at kommunikere forståeligt med patienter og kolleger.
– Har erfaring med psykiatri / akutmedicin og interesse for at udvikle dette.
– Kan se gevinsten af at arbejde tværfagligt med andre dygtige kolleger.
– Er indstillet på at bosætte dig i Herning-området.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingerne er tidsbegrænset på 2 x 6 måneder med 37 timer om ugen.

Ansættelsen sker i henhold til den enhver tid gældende overenskomst på området indgået mellem Danske Regioner og Foreningen for Yngre læger. Ansættelsen er betinget af, at STPS udsteder evalueringsautorisation på starttidspunktet.

Yderligere oplysninger
Ansøgningsfrist er den 5. december 2021. Ansættelsessamtaler finder sted 13. januar 2022 i Herning, og ansættelsesudvalget vil være sammensat af repræsentanter fra begge afdelinger. I ansættelsesprocessen indgår en vurdering af dine dansk-kompetencer, herunder samtale med en dansklærer.

Yderligere oplysninger om stillingens indhold og drøftelse af evt. særlige ønsker, kan fås ved henvendelse til lægefaglig direktør for psykiatrien Phuong le Reisinia, tlf. 20 16 36 72 eller ledende overlæge Dea Kehler for Akutafdelingen HEV, tlf. 24 84 14 77.

Psykiatrien i Region Midtjylland
Psykiatrien i Region Midtjylland er fordelt på otte psykiatriske afdelinger for voksne, børn og unge med ca. 3200 ansatte. Vi tilstræber høj faglighed, tværfaglig sparring og forskningsbaseret faglig behandling, når vi modtager mere end 250.000 ambulante besøg og behandler over 30.000 patienter årligt.

I  Regionspsykiatrien Vest er vi 380 medarbejdere, og vi behandler ca. 5.000 borgere om året.
Vi behandler primært borgere i den vestlige del af Region Midtjylland, langt de fleste ved ambulant behandling. Vi har 56 sengepladser i afdelingen.

Vi er en afdeling, der behandler alle almene psykiatriske sygdomme, og vi har også en række specialiserede ambulante teams og døgnafsnit.

Psykiatriens vision er “bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom – på patientens præmisser”. Vi tror på, at mennesker med psykisk sygdom er vigtige medspillere i egen behandling, og at den enkelte patient skal inddrages i størst muligt omfang.

Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest            
Akutafdelingen i Hospitalsenheden Vest er en pioner afdeling inden for det Akutmedicinske speciale, der fokuserer på trivsel, uddannelse og tværfagligt samarbejde.
Der modtages patienter fra store dele af Region Midtjylland. Det betyder, at der i afdelingen er et stort flow af patienter, mange korte og hurtige patientforløb, en uforudsigelig hverdag og altid nye udfordringer. I afdelingen opnås en høj kompetence inden for den akutte behandling i et højt fagligt niveau og et godt humør, gå-på-mod og en stor interesse i at få afdelingen til at fungere optimalt.
Akutafdelingen består af Hospitalsvisitationen, Akutmodtagelse, Skadestue på Regionshospitalet Herning, Akutmodtagelsen, Skadestue/Akutklinik på Regionshospitalet Holstebro samt Akutklinikken i Ringkøbing. Vi har direkte modtagelse af patienter i Akutmodtagelserne, hvor behandlingen og stabiliseringen af patienter med forskellige symptombilleder varetages. Ved behov for kortere observationstid bliver patienterne i Akutafdelingen, ellers indlægges de på samarbejdende specialafdelinger.

Vi er organiseret i tværfaglige teams, hvor der er et tæt samarbejde med læger, fysioterapeuter, sekretærer, farmakonomer, serviceassistenter og bioanalytikere.
Vi påbegynder flytningen til det nye hospital i Gødstrup 31/1-2022, hvor Akutmodtagelsen i Herning og Holstebro sammenlægges og kommer til at fungere i flotte og dejlige rammer.
Hospitalsenheden Vest har fælles hospitalsledelse og fælles afdelingsledelser på tværs af matriklerne.
Sammen er vi ca. 4.200 engagerede og højt kvalificerede medarbejdere, der arbejder for at sikre trygge, effektive og sammenhængende patientforløb af høj faglig kvalitet.
Vi er inde i en markant udvikling, hvor vi arbejder målrettet frem mod etablering af det nye hospital i Gødstrup.
Organisatorisk består Hospitalsenheden Vest af 14 kliniske afdelinger, fem kliniske serviceafdelinger og to serviceafdelinger. Vi er nærhospital for ca. 300.000 borgere, råder over 389 sengepladser og har et samlet driftsbudget på 2,4 mia. kroner.
Akutafdelingen blev etableret i løbet af første halvår af 2009 ud fra FAME-konceptet.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen