Enhedschef til Styrelsen for Patientsikkerhed i Kolding

Dette job er udløbet

Brænder du for at bruge din faglighed og din store viden om sundhed sammen med mange forskellige fagligheder? Vil du være med til at sikre patientsikkerhed og kvalitet i opgaveløsning hos os selv, på sygehusene og i kommunerne? Så har vi den rette stilling til dig.

I disse tider er vi mest kendt for smitteopsporing og udbrudshåndtering – en meget stor og afgørende opgave i Danmarks Coronahåndtering. Men Styrelsen for Patientsikkerhed er meget mere end det. Vi medvirker til at udvikle et dansk sundhedsvæsen, der er sikkert for patienter, et sundhedsvæsen, som har en høj grad af faglighed i al opgaveløsning, og et sundhedsvæsen, der kontinuerligt lærer af sine fejl. Det er en opgave, vi brænder for, og vi søger nu en enhedschef til styrelsens tilsyns- og rådgivningsenhed i Kolding.

Din organisation
I Tilsyn og Rådgivning Syd varetager vi både de klassiske tilsyns- og rådgivningsopgaver samt mere udviklingsorienterede opgaver; vi varetager tilsynet med sundhedsvæsenets organisationer og alle autoriserede sundhedspersoner i Region Syddanmark, og vi yder sundhedsfaglig rådgivning vedrørende smitsomme sygdomme, miljømedicinske opgaver, beredskabsopgaver, retslægelige ligsyn og trafikmedicin. Det er en bred opgaveportefølje, og du er godt omgivet af læger, sygeplejersker, jurister, folkesundhedskandidater og andre akademikere samt administrativt personale, der alle kaster deres faglighed ind i opgaverne. Enheden er desuden en uddannelsesafdeling for speciallægeuddannelsen i samfunds-medicin. Vi har et godt og tæt kollegialt samarbejde både fagligt og socialt med fokus på udvikling og læring.

Aktuelt har vi en meget omfattende opgave med smitteopsporing og udbrudshåndtering, hvor vi rådgiver og samarbejder med sundhedsfaglige, regioner, kommuner og øvrige myndigheder på sundheds- og ældreområdet.

Dit arbejde
Som enhedschef brænder du for patienternes og borgernes sikkerhed, og du har visioner og idéer til, hvordan det danske sundhedsvæsen kan gøres endnu mere patientsikkert. Opgaveløsningen tager udgangspunkt i patienten, og det betyder, at vi kontinuerligt prioriterer vores aktiviteter og ressourceforbrug, så de giver størst mulig gevinst. Det er ikke bare noget, vi taler om – vi gør det. Samtidig har vi et fokus på den svære balance, det er at være både myndighed og rådgiver.

Du skal lede tilsynsopgaver, sundhedsfaglig rådgivning og være enhedens ansigt udadtil i forhold til vores brede samarbejdsflade. Du skal optræde visionært og ansvarsfuldt. Du kan omsætte politik og strategi til praksis. Du skal være en del af styrelsens chefgruppe med reference til vicedirektøren og en afgørende del af styrelsens tætte samarbejde med de to andre tilsyns- og rådgivningsenheder i Randers og København. Og du skal lede og motivere enhedens medarbejdere og ledere til at skabe resultater i et fortsat godt arbejdsmiljø.

Om dig
Du skal kunne lede. Skabe opbakning og engagement. Være omgængelig og ordentlig. Du har en stor interesse for varetagelse af administrative sundhedsfaglige opgaver, herunder tilsynsopgaver og sundhedsjuridiske spørgsmål. Og du har ledelseserfaring, herunder erfaring med ledelse af ledere.

På det formelle plan kan du dokumentere, at du har arbejdet i politisk ledede organisationer, at du kan sikre en effektiv og ressourcebevidst styring, og at du er et relationelt menneske, der evner at samarbejde med både interne og eksterne interessenter. Du kan også kommunikere faglighed og udvikling.

Din uddannelsesmæssige baggrund kan komme flere steder fra. Du kan være læge, gerne med samfundsmedicinsk speciale, have djøf-baggrund eller en anden relevant sundhedsfaglig baggrund suppleret med en lederuddannelse. Det afgørende er, at du kender til sundhedsvæsenets aktører, dets kompleksitet, og at du bruger din faglighed til løbende at forbedre og udvikle arbejdsgange og processer inden for enhedens portefølje.

Din ansættelse
Ansættelse sker i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten med en grundløn efter gruppe 1/lønramme 37. Ansættelsen sker som udgangspunkt på åremålsvilkår, jf. principperne i aftalen om åremålsansættelse.

Kontakt os gerne
Få mere at vide om stillingen ved at kontakte administrerende direktør Anette Lykke Petri på mailadressen alp@stps.dk med angivelse af mobilnummer, hvorefter du vil blive kontaktet. Du kan også læse mere om os på www.stps.dk.

Er du interesseret?
Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 19.

Generelt om styrelsen

I Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder vi for, at det er trygt at være patient. Vores ambition er at skabe værdi i udviklingen af et sikkert og lærende sundhedsvæsen. Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Styrelsen bistår desuden sundheds- og ældreministeren med den centrale forvaltning af forhold vedrørende patienters sikkerhed og forhold vedrørende læring i sundhedsvæsenet.

Vi fører tilsyn med behandlingssteder og sundhedspersoner, og vi autoriserer sundhedspersoner. Vi administrerer desuden rapporteringssystemet om utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet, ligesom vi administrerer EU-reglerne om sygesikring ved behandling i udlandet.

På det grundlag bidrager vi til, at sundhedsvæsenet lærer af fejl og forebygger gentagelser.

Vi er mere end 500 medarbejdere og har tilknyttet sagkyndige konsulenter. Styrelsen dækker hele landet og har enheder i København, Kolding, Randers og på Færøerne.

Styrelsen for Patientsikkerhed har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.