Autoriseret psykolog til Ungdomspsykiatrien i Herning Team for Ungdomspsykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk afd. Vi søger en ny kollega til at lave god ambulant ungdomspsykiatri i samarbejde med engagerede og kolleger og samarbejdspartnere.

Dette job er udløbet

Der er tale om en fast stilling på fuld tid i Team for Ungdomspsykiatri (TUP) i Herning, dvs. 37 timer pr. uge med tiltrædelse pr. 01.01.21. Der ansættes ikke på deltid.

Team for Ungdomspsykiatri varetager udredning og i mindre omfang behandling af unge fra 14 til 18 (21) år.

Det er de unge, der er i fokus, men vi vægter også samarbejde med forældrene. Vi er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) i Region Midtjylland. Afsnittet har 3 matrikler, Skejby, Herning og Viborg.

Målgruppen er unge med blandt andet neuropsykiatriske, affektive, psykotiske eller svære angstlidelser.

Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende arbejde med engagerede kolleger i en organisation, der vedvarende er i udvikling.

Arbejdstiden er placeret på hverdage inden for tidsrummet 7.30 og 16.00.

Team for Ungdomspsykiatri består af: Læger, psykologer, sygeplejersker, socialrådgivere og sekretærer.

Ved ansøgningen vil der blive lagt vægt på:

 • At du er autoriseret psykolog
 • At du har erfaring i forhold til udredende samtaler og psykologisk testning
 • At du har kendskab til og interesse for psykologiske/psykiatriske problemstillinger vedr. unge
 • At du har et godt overblik
 • At du har evne til at etablere tillidsfuld kontakt
 • At du er fleksibel og kan arbejde selvstændigt
 • At du har gode formidlingsevner
 • At du har gode samarbejdsevner
Vi tilbyder dig:
 • En spændende og udfordrende stilling blandt dygtige kolleger i et tværfagligt team
 • Muligheder for uddannelse/kurser
 • Et højt fagligt niveau
 • Godt kollegialt sammenhold
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten.Du kan få flere oplysninger hos psykologkoordinator Jette Bak Pedersen, tlf. 2151 0192 eller afdelingssygeplejerske Iben Laursen, tlf. 3052 3264, begge Psykiatrisk Klinik for Unge. Du kan læse mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling på www.bua.rm.dk.

Ansøgningsfrist: 2.11.20
Samtaler afholdes: Mandag d. 9.11.20

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Klinik for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4.500 eksterne henvisninger (2019) og der er kontakt med 8.784 unikke cpr.nr.(2019) Afdelingen har et nettobudget på 282,3 mio. kr. (2019) og 522 årsværk fordelt på 632 medarbejdere (2019).

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i 2021 til Gødstrup.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.