Ambitiøs og visionær ledende overlæge til Psykiatrisk Ambulatorium Frederiksberg-Vanløse, der vil være med til at videreudvikle fremtiden inden for ambulant psykiatrisk behandling

Ansøgningsfrist: 02/04/2023 Psykiatrisk Center København

Du får en central rolle som drivkraft i den lægefaglige udvikling og implementering af større og mindre satsninger i klinikken, der bliver igangsat i Region Hovedstadens Psykiatri.

Om Psykiatrisk Center København

Du vil indgå i et center med dygtige ledere, der alle har en fælles vision om at blive endnu bedre til at lave patientbehandling. Det bliver du en del af, samtidig med at du leder et stort og velfungerende ambulatorium.

Psykiatrisk Center København (PCK) har et aktivt forskningsmiljø, og vi gør os umage for at få viden fra forskningen ind i behandlingen. På ambulatoriet har vi et godt samarbejde og gensidig respekt med sengeafsnittene, og en stor og velfungerende psykiatrisk skadestue og forskningsafdeling.

Dine væsentligste samarbejdspartnere bliver oversygeplejersken, dine lægelige kollegaer samt cheflægen.

Rollen som ledende overlæge

Her får du et stort ansvar, og du skal have lyst til at udvikle området, bl.a. på basis af data. Du får et tæt samarbejde med cheflægen for det ambulante område, hvor du får selvstændigt ansvar for fx vores medicinindsats, nedbringelse af polyfarmaci og kombinationsbehandling. Derudover samarbejder du og har fokus på at opbygge et godt makkerskab med en dygtig og erfaren oversygeplejerske.

Du er med til at sikre en høj faglig kvalitet gennem tæt samarbejde med forskningsenhederne.

Dine opgaver og ansvarsområder omfatter:

  • 50 % ledelse/udvikling og 50 % klinisk arbejde
  • Lede udvikling/uddannelse af øvrige speciallæger i et ambulatorium med et stort arbejdspres
  • Fastholde, uddanne og kompetenceudvikling af nye og eksisterende læger
  • Udvikling af recovery-arbejdet
  • Lede kvalitets- og forbedringsarbejdet sammen med oversygeplejerske
  • Tage ansvar for medicinsk behandling på det faglige plan
  • Integrere forskning, deltagelse af patienter i forskning
  • Sikre sammenhængskraften ind til sengeafsnittene på PCK

Som universitetshospital har vi en forpligtelse til at uddanne medicinstuderende. Vi har desuden en forpligtelse til at uddanne de yngre læger for at sikre den lægefaglige videreuddannelse. Dermed har vi en forventning om, at du sikrer løbende supervision og bedside-undervisning af de yngre læger.

Psykiatrisk Ambulatorium Frederiksberg

Ambulatoriet har ca. 60 medarbejdere og omkring 1100 patienter i behandling, fordelt på fire F-ACT-teams, et specialiseret i bipolar lidelse samt et KAG-team og ældrepsykiatrisk team for patienter over 70 år.. Ambulatoriet dækker Vanløse, Frederiksberg Øst og Frederiksberg Vest.

Det ældrepsykiatriske team skal snart være et F-ACT-team, så der vil være en opgave i forbindelse med F-ACT-udvikling.

Hvem søger vi?

Du er speciallæge i psykiatri, gerne med bred erfaring. Vi forventer, at du har interesse for (men ikke nødvendigvis erfaring med) ambulant psykiatri. Det er vigtigt, at du har mod på at indgå i ledelsen af dynamiske forandringsprocesser mhp. øget kvalitet af patientbehandlingen, samt af en ambitiøs, erfaren og faglig dygtig personalegruppe.

Vi søger dig, der tør gå forrest og som har visioner, både for ambulatoriet og for vores patientbehandling. Og så er det selvfølgelig vigtigt, at du interesserer dig for ledelse og ønsker at involvere dig i ledelsesarbejdet.

Løn og vilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst. Som overlæge i Region Hovedstadens Psykiatri er du vagtforpligtet. Overlæger på PCK har forskudt dagtjeneste (SIF) i akutmodtagelsen på Bispebjerg matriklen. Hvis man ønsker det, er der mulighed for FEA-vagter på Gentofte-matriklen.

Har du spørgsmål?

Hvis du har brug for yderligere oplysninger om stillingen kan du henvende dig til cheflæge Birte Smidt på 2664 8822.

Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på  “Job i Psykiatrien”.

Søg stillingen

Send din ansøgning, CV og speciallægeanerkendelse via linket på siden senest den 2. april 2023.

Bedømmelse af ansøgere vil ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetencer for speciallæger, hvorfor ansøgningen bedes udarbejdet i henhold til disse.

Samtaler med ansøgere vil foregå umiddelbart efter fristens udløb.

Om Psykiatrisk Center København

PCK er Danmarks største psykiatriske afdeling med et optageområde på cirka 430.000 borgere dækkende Københavnerområderne Nordvest, Nørrebro, Østerbro, indre by, Frederiksberg og Vanløse.
Vi har Danmarks største psykiatriske forskningsenhed med otte professorer og mere end 100 forskere.

PCK har i alt cirka 1300 medarbejdere, har årligt cirka 5500 indlæggelser og 190.000 ambulante kontakter.

PCK er det største center i Region Hovedstadens Psykiatri, og geografisk placeret dels på Rigshospitalsmatriklen, dels på Bispebjerg, Gentofte og Frederiksberg Hospitaler, samt i ambulante enheder rundt omkring i optageområdet.

Læs mere på www.psykiatri-regionh.dk.