Afdelingslæger søges til Akutafdelingen i Viborg Med patienten i fokus har vi tværfagligt skabt en afdeling i vækst og trivsel. Vi har travlt, vi har det sjovt, og vi har altid fokus på patienten og fokus på hinanden.

Dette job er udløbet

Vil du være en del af det Akutmedicinske speciale er her en enestående mulighed.

Akutmedicin er stadig et nyt speciale og under kraftig udvikling, hvilket giver rig mulighed for at være med til at sætte sit eget præg på specialet. Du vil komme til at arbejde i et stærkt tværfagligt team, da vi ved, at det skaber de bedste patientforløb.

Som akutlæge vil dine arbejdsopgaver bl.a. bestå i at modtage patienter, opfølgning på akut indlagte patienter samt varetage supervision af yngre kollegaer. Akutafdelingens speciallæger fungerer som teamleder i modtagelsen af de dårligste patienter, som kommer direkte i vores traumestuer.

På Akutafdelingen tages imod akutte patienter inden for gynækologi, organkirurgi, ortopædkirurgi, medicin, neurologi og selekterede urologiske patienter. Kardiologisk afdeling modtager selv visse patientgrupper. Modtagelse af patienterne varetages af Akutafdelingens egne læger i samarbejde med læger inden for de respektive specialer.

Vi har omkring 23 uddannelsessøgende læger, og det forventes derfor, at du er en aktiv del i et veletableret godt uddannelsesmiljø, og at du superviserer samt fungerer som hovedvejleder.

 

Vi deltager løbende i forskellige forskningsprojekter, hvor både afdelingens yngre læger og speciallæger deltager.

Du vil blive en del af et hold af ambitiøse, arbejdsomme og dedikerede akutlæger, hvor det gode arbejdsmiljø er i højsæde. Et hold, der hjælper hinanden og giver faglig sparring – også om natten. Vi har normering til 2 speciallæger om natten sammen med yngre læger. Vores fastansatte akutlæger kommer med forskellige faglige baggrunde, hvilket giver mulighed for vidensdeling og læring af hinanden.

Din vagtplan lægges i tæt samarbejde med vores skemalæggere med fokus på hensyn til personlige ønsker til arbejdsplanen inden for rammerne.

De af afdelingens speciallæger, der ikke er speciallæger i Akutmedicin, vil alle få tilbudt afdelingens støtte og hjælp til en individuel uddannelsesplan med henblik på opnåelse af Merituddannelse inden for Akutmedicin, som der gives mulighed for frem til 2024. I forbindelse med årlig MUS-samtale med cheflæge laves uddannelsesplan, og kursusaktiviteten for det efterfølgende år vil blive fastlagt.

Om Akutafdelingen:

 Akutafdelingen ligger fysisk på to etager og består af 38 modtagersenge, skadestue, fire akutstuer, Hospitalsvisitationen, flowkoordinationen, Akutafsnit for børn og unge, terapiafsnit og Akutsekretariatet samt akutklinikkerne i Skive og Silkeborg. Alle funktioner har siden 2019 været samlet i hjertet af det nye akutcenter, hvor lyse, moderne rammer og ensengsstuer med eget bad og toilet præger billedet.

Opgaverne i afdelingen er oftest akutte og varierende. Vi modtager cirka 100 patienter i døgnet, hvoraf omkring halvdelen bliver udskrevet direkte fra afdelingen. Så vidt muligt beholder vi de patienter, der forventes udskrevet inden for det første døgn.

Hvis du har lyst, kan du læse mere om Akutafdelingen på vores hjemmeside: https://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/akutafdelingen/

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.
De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

 

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Akutafdelingen.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Karen Raben Kudsk på tlf. 7844 5111.

 

Ansøgningsfrist

Din ansøgning indeholdende autorisations-ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest d. 4. december 2022.

Ansættelsessamtaler forventes holdt i løbet af uge 49.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.