Afdelingslæge til Børn og Unge, Regionshospitalet Randers Afdelingslæge ved Børn og Unge, Regionshospitalet Randers, fra 1. januar 2023.

Ansøgningsfrist: 02/10/2022 Regionshospitalet Randers

Børn og Unge på Regionshospitalet Randers søger afdelingslæge, startende 1. januar 2023 eller snarest derefter.

Vi søger en speciallæge i pædiatri, der har interesse for børneneurologi, neonatologi og/eller børne-endokrinologi, og som ønsker at bidrage til Børneafdelingens fortsatte udvikling og medvirke til at sikre høj faglig kvalitet.

Børneområdet er udvalgt som et af hospitalets spydspidsområder. Børn og Unge modtager nyhenviste medicinske og kirurgiske børn inden for alle subspecialer, og omfatter dermed hele spændvidden i det pædiatriske speciale. Vi har en høj faglig standard og tilbyder behandling, der bygger på evidensbaserede retningslinjer. Vi prioriterer uddannelse og faglig udvikling højt og forventer, at alle bidrager positivt til et stimulerende og udfordrende læringsmiljø. Vores samarbejde i og uden for afdelingen er kendetegnet ved gensidig respekt og hensynstagen til individuelle kompetencer.

Børn og Unge indlægger årligt ca. 3.600 børn og unge i alderen 0-18 år, og består af et neonatalafsnit med 10 senge, et afsnit for større børn med 14 senge, inkluderende en børnemodtagelse med fem observationspladser. Klinik og dagklinik modtager over 7.000 ambulante besøg årligt.

Afdelingslægen vil være en del af et bagvagtslag med tilkald fra vagtværelse.

Vi søger en speciallæge, der med begejstring og energi vil bidrage til afdelingens faglige profil og unikke kultur og som vægter et inspirerende og anerkendende arbejdsmiljø højt. Ansættelsen vil give mulighed for fagområdeuddannelse, hvorfor ansøgere med både klinisk, organisatorisk og forskningsmæssig interesse for ovennævnte fagområder inden for den almene pædiatri vil blive prioriteret.

Børn og Unge lægger stor vægt på den præ- og postgraduate uddannelse, og det forventes, at afdelingslægen vil spille en aktiv rolle i undervisning og vejledning.

Vi kan til gengæld tilbyde et spændende, aktivt læringsmiljø og fremragende arbejdsklima.

Der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.

Hvis ansøger har behov for yderligere information, kontakt da venligst cheflæge Bent Windelborg Nielsen på telefon: 78 42 08 01 eller via mail: benwinni@rm.dk.

Ansøgning sendes elektronisk via link.

Vi skal have din ansøgning senest den søndag den 2. oktober 2022.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt kort efter ansøgningsfristens udløb.

 

Det er muligt at læse mere om Regionshospitalet Randers og Børneafdelingen på www.regionshospitalet-randers.dk

Søg job via “søg job” – knappen

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.