Etiske retningslinjer for Dagens Medicin konferencer og seminarer

Dagen Medicins konferencer og seminarer er redaktionelle produkter, som udgives af mediehuset Dagens Medicin A/S. Den ansvarshavende redaktør har det fulde ansvar for det redaktionelle indhold på konferencer så vel som i Dagens Medicin avisen, dagensmedicin.dk og øvrige søstermedier Kommunal Sundhed og Dagens Pharma.

Målet med Dagens Medicins konferencer og seminarer er at udbrede kendskabet til ny forskning og debattere aktuelle problemstillinger indenfor det danske sundhedsvæsen. Dagens Medicin er en uafhængig nyheds- og videnskabsformidler. Dette afspejles i valget af oplægsholdere og debattører. De grundlæggende kriterier for Dagens Medicins konferencer og seminarer er emnet er væsentligt og aktuelt. Oplægsholderne skal have høj faglig kompetence og repræsentere alle relevante interesser, således at problemstillinger bliver belyst sagligt og nuanceret.

Se alle vores konferencer og seminarer her

Dagens Medicins konferencer finansieres primært af eksterne aktører, herunder lægemiddelindustrien. Alle foredragsholdere og debattører opfordres til at deklarere eventuelle forbindelser til lægemiddelindustrien eller andre parter, som kan have økonomiske interesser i emnet for en given konference. Alle sponsorer har samtykket i de etiske retningslinjer, som fremgår af dette dokument og det fremgår tydeligt af alt materiale i relation til et arrangement, hvem der er sponsorer. Alle konferencer og seminarer fra Dagens Medicin lever op til ENLI’s (Etisk Nævn for Lægemiddel Information) retningslinjer.