500 personer har indberettet industrisamarbejde 500 læger, sygeplejersker og sundhedspersoner har siden 1. november sendt over 800 ansøgninger og anmeldelser om samarbejde med industrien til Sundhedsstyrelsen.

Den 1. november trådte nye regler om bl.a. lægers samarbejde med industrien i kraft. I løbet af de første tre uger, siden de nye regler trådte i kraft, har 500 personer sendt 800 anmeldelser om samarbejde til Sundhedsstyrelsen.

Det skriver styrelsen i en nyhed på sin hjemmeside.

De nye regler betyder, at alle danske læger med tilknytning til industrien skal ansøge om tilladelse til og anmelde samarbejde. Også selvom de tidligere er blevet registreret hos Sundhedsstyrelsen.

Reglerne er blevet udvidet, så også samarbejde med medicoindustrien skal meldes. Derudover skal læger, i modsætning til tidligere, indberette, hvis de har modtaget økonomisk støtte i forbindelse med, at de har deltaget i fagrelevante aktiviteter i udlandet.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er de mange anmeldelser og ansøgninger et udtryk for, at de er nået ud til lægerne og de øvrige sundhedsfaglige grupper med information om de nye regler. Mange har også kontaktet Sundhedsstyrelsen med spørgsmål til reglerne.

»Spørgsmålene viser, at blandt andet læger og sygeplejersker og virksomheder er opmærksomme på, at der er kommet nye regler. Det kan vi også se af de mange indberetninger, vi allerede har fået i det nye system. Vi har involveret foreningerne og brugerne i forbindelse med udviklingen af systemet for at sikre, at vores skemaer til ansøgning og anmeldelse er brugervenlige, og vi vil også inddrage dem fremadrettet, så vi hele tiden kan sikre, at hjemmesiden fungerer bedst muligt,‹ siger Kim Helleberg Madsen, der er enhedschef i Sundhedsstyrelsen, på hjemmesiden.

Skriv kommentar