Ulrik Pedersen-Bjergaard ansat i forskerdelestilling i Hillerød

Ulrik Pedersen-Bjergaard ansat i forskerdelestilling i Hillerød Ulrik Pedersen-Bjergaard skal de næste tre år bruge halvdelen af sin arbejdstid på forskning.

Ulrik Pedersen-Bjergaard er specialeansvarlig overlæge i endokrinologi, dr.med. på kardiologisk, nefrologisk & endokrinologisk afdeling på Hillerød Hospital.

Ulrik Pedersen-Bjergaard har publiceret mere end 50 videnskabelige originalartikler, er PhD vejledningslektor ved Københavns Universitet, har været – og er – vejleder og opponent ved Ph.D.-forløb, samt reviewer for internationale tidsskrifter.

Han har været med til at opbygge forskningsmiljøet omkring Hypoglykæmigruppen i afdelingen og deltager aktivt i forskning indenfor hypoglykæmi ved diabetes.

Han skal med afsæt i Hypoglykæmigruppen videreudvikle forskningen indenfor diabetes og hypoglykæmi.