Penkowa har betalt kvart million til KU

Penkowa har betalt kvart million til KU Hun er blevet beskyldt for at have brugt dele af en bevilling på 5,6 mio. kr. til private formål. Men midlerne er brugt til forskning, siger Milena Penkowa, som alligevel har betalt 276.000 kroner tilbage til universitetet.

Den skandaleramte hjerneforsker Milene Penkowa nægter at have misbrugt flere mio. kr. af en forskningsbevilling til private formål som advokatregninger, rejser, tøj og restaurantbesøg.

Det fortæller hun til Dagens Medicin, der har sat Eliteforskeren stævne i hendes to-værelseslejlighed på Vesterbro.

»Jeg har ikke brugt en krone på noget, der ikke var relevant, eller noget der ikke havde med forskning at gøre. Fondssagen eksisterer ikke. Det blev afklaret mellem Københavns Universitet, Fonden og mig.«

Pengene er en del af en bevilling fra IMK Almene Fond, som tilbage i 2005 bevilgede 5,6 mio. kr. til Penkowas forskning i hjernens sygdomme, og det er præcis, hvad pengene er blevet brugt til, siger forskeren.

Med midlerne har hun lavet forskning, der har resulteret i salg af et patent, som kan udvikles til et lægemiddel.

»God forskning koster langt mere end bevillingen på 5,6 mio. kr., så hvis jeg endelig skulle have brugt millioner på tøj, rejser og  restaurantbesøg, ved jeg ikke, hvor det lægemiddel skulle være kommet  fra. Jeg har ikke brugt millioner på tøj, rejser og restauranter.«

Alligevel har omtalen i medierne medført en kritisk gennemgang af hendes forbrug, og Københavns Universitet har betalt to mio. kr. tilbage til fonden.

En del af den regning har universitetet sendt videre til hjerneforskeren, som den 10. december 2010 tilbagebetalte 276.380,75 kr. til Københavns Universitet. Dagens Medicin har set dokumenter, der viser, at det beløb dækker i alt otte advokatfakturaer fra perioden juli 2007 til december 2008.

Dagens Medicin er yderligere blevet præsenteret for en skrivelse, der fastslår, at tilbagebetalingen afslutter denne sag for Milena Penkowas vedkommende, og hun vil ikke blive afkrævet at betale flere penge tilbage af Københavns Universitet i forbindelse med sagen.

Milena Penkowa afviser, at tilbagebetalingen kan opfattes som en indrømmelse.

»Det var så absolut min og flere andres opfattelse, at det var relevant for min forskning at anvende juridisk bistand. Hele beløbet er anvendt til at besvare de forsknings- og arbejdsrelaterede spørgsmål, der opstod i anledning af behandlingen i Praksisudvalget. Der var bl.a. spørgsmål vedrørende vejledningspligten, dokumentationen osv., og når en sådan sag opstår, er der en lang række formelle regler og procedurer, der skal følges. Det var derfor efter min og mine nærmeste kollegers opfattelse kun naturligt, at jeg indhentede juridisk bistand,« siger hun.

Hun undrer sig over, at mistanken først er blevet rejst nu, når fonden fra starten har godkendt hendes regnskaber.

»Betalingerne skete inden for rammerne af det kontrolsystem på universitetet, der er forbundet med en fondsbevilling. Jeg hørte ingen kritik heraf eller spørgsmål hertil, ej heller i forbindelse med, at fonden hver sjette måned i bevillingsperioden modtog og godkendte regnskaberne, hvoraf de samme posteringer fremgik. Først da det på anden foranledning kom frem i slutningen af 2010, at fonden ikke ville godkende regnskaberne, hørte jeg en kritik. Jeg har efterfølgende taget til efterretning, at betalingerne alligevel ikke var omfattet af bevillingerne, og derfor i begyndelsen af december betalt pengene – og ikke en krone mere. Sagen er afsluttet med det, og der er ikke yderligere udeståender mellem universitetet og mig i den anledning,« siger hun.

IMK Almene Fonds advokat Erhardt Gram bekræfter, at der er indgået en aftale mellem fonden og KU om tilbagebetaling. Han vil ikke afsløre, størrelsen af det beløb KU skal betale tilbage. Men han siger, at aftalen er til fuld og endelig afgørelse. Det betyder, at sagen er afgjort, siger han:

»Det betyder, at der ikke kommer flere krav, uanset om det måtte vise sig, at der har været fusk i hendes forskning. Det blander vi os ikke i. Dermed ikkesagt at der har været fusk i forskningen. Sagen er lukket, og vi har heller ikke noget krav mod hende,« siger Erhardt Gram.

Også Københavns Universitet bekræfter, at pengene er tilbagebetalt, og at sagen endegyldigt er lukket.

LÆS DAGENS MEDICIN FREDAG:

  • Interview med Penkowa: »Der er intet, jeg ville gøre anderledes«
  • Svar på centrale spørgsmål om snyd
  • Forskere frygter konsekvenser af Penkowa-sag
  • Andre sager om fusk og forskning