Vikariat som psykolog til Ambulatorium for affektive lidelser – Regionspsykiatrien Gødstrup Er du kompetent og velfunderet inden for psykiatri og vil du indgå i et travlt og engageret team, så er det måske dig, vi søger?

Ansøgningsfrist: 04/12/2023 Regionspsykiatrien Gødstrup Klinik 2 Team for affektive lidelser

Vi søger en dygtig psykolog med tiltrædelse den 1. februar 2024 eller efter aftale til vores Ambulatorium for affektive lidelser. Ambulatorium for affektive lidelser er en del af vores store ambulante enhed, der består af 9 teams, fordelt på 2 klinikker. Det er som udgangspunkt en fuldtidsstilling med arbejdssted i Gødstrup. Stillingen er et vikariat på 8 måneder med mulighed for forlængelse.

Vores ambulante enhed består af stærke, specialiserede klinikker, hvor du vil indgå i et specialiseret tværfagligt team med psykologer, sygeplejersker, læger og sekretærer. Der er også tilknyttet en socialrådgiver til at rådgive om den socialfaglige del af behandlingsforløbet. Der vil være et stort fokus på udredning af psykiatriske patienter og behandling heraf.

Vi har en uformel omgangstone, hvor alle faggrupper respekteres og bidrager ligeligt i samarbejdet om at give vores patienter den allerbedste behandling.

Vi tilbyder:
– Spændende udfordringer på en dynamisk arbejdsplads, som vægter faglig kvalitet og kompetenceudvikling
– Kompetente kolleger med lyst til samarbejde og udvikling
– Både mono-og tværfaglig supervision
– Introduktion til arbejdet, teamet og Regionspsykiatrien Gødstrup ved opstart
– Muligheder for opkvalificering/efteruddannelse på sigt.

Dine primære opgaver bliver:
– Varetage individuel behandling af patienter med affektive lidelser
– Varetage gruppebehandling/terapi, psykoedukation, kognitiv terapi og ACT alt afhængigt af dine forudsætninger
– Varetage udredningsopgaver
– Samarbejde med kommunale instanser
– Tværfagligt samarbejde med sparring og supervision

Din profil:
– Cand. Psych., gerne med autorisation eller anden relevant efteruddannelse
– Fagligt nysgerrig, engageret og ansvarlig
– Erfaring med og kompetencer indenfor terapeutisk behandling, samt udredning og testning til en bred gruppe af diagnoser
– Udviser fleksibilitet og effektivitet i opgaveløsningen
– Kan se sig selv i rammerne i Gødstrup, hvor der er fælleskontorer og booking til rum
– Evner at opretholde et højt patient flow, hvor ydelser og overholdelse af udrednings- og behandlingsretten har stort fokus
– Ønsker at være med til at bidrage til et godt arbejdsmiljø
– Evner at arbejde selvstændigt og prioritere egne opgaver
– Udviser stabilitet og robusthed
– Har IT kendskab (vi bruger Elektronisk Patient Journal og Outlook)

Du kan også læse mere i funktionsbeskrivelsen her.

Yderligere information:
Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Helle Lange på tlf. 2966 8943 eller specialpsykolog med funktionsledelse Erik Bank på tlf. 2036 7185.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 4. december 2023.
Ansættelsessamtaler afvikles den 8. december 2023.
Samtalerne kan foregå enten ved fysisk fremmøde eller virtuelt.

 

Lidt mere om os
I Psykiatrien i Region Midtjylland er vi 3200 medarbejdere fordelt på otte psykiatriske afdelinger for voksne, børn og unge. Regionspsykiatrien Gødstrup er en af de otte afdelinger og her står vi 350 medarbejdere og venter på nye kolleger. Vi går særligt op i høj faglighed, tværfaglig sparring og forskningsbaseret faglig behandling, når vi årligt modtager mere end 250.000 ambulante besøg og behandler over 30.000 patienter.
Vi arbejder ud fra Psykiatriens vision, der lyder “bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom – på patientens præmisser”.

Vi bor i nye, flotte rammer
I vores nye, flotte rammer i Gødstrup vil du få 350 kolleger, og sammen behandler vi 5000 patienter om året. Vi udreder og behandler alle voksenpsykiatriske lidelser på vores sengeafsnit, hvor vi har 67 pladser, og i vores ambulante klinik. Vi er også tilknyttet NIDO – Center for Forskning og Uddannelse på Regionshospitalet Gødstrup.

Vi giver en god introduktion og mange muligheder for efteruddannelse
Vi sørger for at klæde dig godt på dit nye job – blandt andet via introduktionsforløb, kurser og uddannelse. På vores uddannelsesunivers Psykiatriakademiet kan du snuse alle de forskellige muligheder.

Vi er nemme at komme frem til 
Det er nemt at komme til Gødstrup, der ligger lige vest for Herning. Motorvejen går lige forbi, og toget stopper lige foran døren. Kommer du fra Aarhus, kan du tage Psykiatribussen på arbejde og på den måde komme i gang med dagens opgaver allerede inden, du er fremme i Gødstrup. Du kan læse mere om Psykiatribussen her.

Læs mere om os 
Du kan læse mere om Regionspsykiatrien Gødstrup her og Psykiatrien i Region Midtjylland her.

 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.