Vikar for psykolog, Psykiatriens Hus, Silkeborg Vikar for psykolog til team for depression og mani Regionspsykiatrien Midt – Psykiatriens Hus, Silkeborg

Dette job er udløbet

Regionspsykiatrien Midt, Psykiatriens Hus, Silkeborg søger en vikar for psykolog – gerne med psykoterapeutisk efteruddannelse – på fuld tid i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Arbejdstiden er i dagtimerne på hverdage.

Regionspsykiatrien Midt – Silkeborg har ansvar for den ambulante, psykiatriske behandling i Silkeborg Kommune og er organiseret i en række specialiserede teams: Team for Personlighedsforstyrrelser, Døgndækkende Hjemmebehandlerteam, Team for depression og mani, Psykoseteam, Team for OCD og Angstlidelser, Team for ADHD og rusmiddel, samt et sekretærteam.

Team for depression og mani er et tværfagligt team, der består af en behandlingsansvarlig overlæge, to afdelingslæger, to psykologer og seks sygeplejersker. Teamet varetager pakkebehandling for både uni- og bipolare patienter, herunder under evt. yderligere udredning.
En del af behandlingen er gruppebaseret med en kognitiv tilgang og her spiller psykologen en væsentlig rolle.

Alle teams er ledet af et ledelsesteam bestående af en overlæge og en ledende sygeplejerske. Fysisk er Psykiatriens Hus beliggende på Falkevej 5, Silkeborg, hvor også Socialpsykiatrisk Center i Silkeborg Kommune holder til.

Psykologens arbejde består primært af

 • psykoterapi i pakkeforløb
 • udredning
 • gruppeforløb
 • supervision af andre faggrupper
 • supervision i.f.t. diagnostik og psykoterapi (i mindre omfang)

Vi har brug for en psykolog, der

 • kan indgå i et tværfagligt team
 • har interesse for og gerne erfaring med affektive patienter
 • har erfaring i psykiatrien
 • har kognitiv efteruddannelse eller erfaring med at arbejde kognitivt

Vi tilbyder

 • et godt tværfagligt samarbejde i et engageret team i et engageret hus
 • supervision

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til overlæge Preben Friis, tlf. 2136 5644, e-mail: prebfrii@rm.dk eller ledende sygeplejerske Bodil Holm, tlf. 2940 3684, e-mail: bodil.holm@ps.rm.dk. Endvidere henvises til hjemmesiden: www.psykiatrienshus.dk.

Ansøgningsfristen er søndag den 11. november 2018.
Du sender din ansøgning elektronisk via stillingsopslaget vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler fredag den 16. november 2018 i tidsrummet kl. 12. 30 – 15.30.

Om Regionspsykiatrien Midt
Regionspsykiatrien Midt har ansvaret for både den stationære og ambulante psykiatriske behandling af voksne (18+) patienter i Viborg, Skive og Silkeborg kommuner.

Afdelingen har et samlet budget på ca. 290 mio. kr. og ca. 550 ansatte.

Pr. 1. maj 2018 er afdelingen normeret til 115 sengepladser fordelt på:

Sengeafsnit for affektive lidelser A1 (12 pladser), inkl. et Team for ECT
Sengeafsnit for affektive lidelser A2 (11 pladser)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P0 (14 pladser+ 4 lavintensive senge)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P2 (14 pladser)
Sengeafsnit for intensiv behandling og observation M1 (14 pladser)
Sengeafsnit for særlige pladser S1 (14 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R2 (12 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R1 (20 pladser fordelt på 2 etager, heraf én etage med rehab-pt).

Desuden har afdelingen en række ambulante klinikfunktioner fordelt i både Viborg, Silkeborg og Skive.

– Klinik for intensiv ambulant behandling
  Team for OCD og angstlidelser 
– Klinik for affektive lidelser: 
    Team For affektive lidelser
    Team for ældrepsykiatri     
– Klinik for psykotiske lidelser:
    Team for vurdering og udredning
Team for psykotiske lidelser 
Team for ADHD
    Team for nyopdaget skizofreni 
Team for patienter med misbrug og patienter med dom
– Klinik for retspsykiatri

De ambulante funktioner i Silkeborg er organiseret i et samarbejde med Silkeborg Kommune i Psykiatriens Hus, som omfatter: Psykoseteam, affektivt team, døgndækkende hjemmebehandlerteam, akutte døgnpladser, ADHD- og rusmiddelteam, team for personlighedsforstyrrelser, OCD og angstteam og udredningsteam. 

Endelig er PCV (Psykiatrien Centrale Visitation) i Silkeborg ledelsesmæssigt en del af Regionspsykiatrien Midt.

Afdelingen har klassificerede U-stillinger, som I-stillinger og H-stillinger i speciallægeuddannelsen. Endvidere som AP-læger, basislæger, neurologer, akutlæger og medicinstuderende. Desuden varetages undervisning af specialpsykologer.

Afdelingen har elektronisk patientjournal med både journal- og medicinmodul. Kliniske instrukser, retningslinjer og vejledninger er tilgængelige i en internet-baseret dokumentsamling (e-Dok).

Få et indtryk af afdelingens Viborg-del gennem 10 små reportager i TV-MIDTVESTs udsendelsesrække Søndersøparken 1, sendt i efteråret 2014: http://www.tvmidtvest.dk/ (indtast i søgefeltet på denne side Søndersøparken 1)

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale