Vikar for overlæge ved Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital En stilling som vikar for overlæge ved Region Midtjylland med tjeneste ved Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse snarest muligt og for en periode på 6 måneder.

Ansøgningsfrist: 03/02/2023 Aarhus Universitetshospital

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i kardiologi.

Overlægen skal i samarbejde med afdelingens øvrige overlæger deltage i afdelingens kliniske funktion, udvikling og forskning, herunder særligt opgaver inden for det elektrofysiologiske område. Stillingen er knyttet til det faglige fællesskab – Arytmi. Betydelig ekspertise inden for deviceimplantation (inklusive avancerede pacesystemer) forudsættes. Kendskab til og erfaring med ablationsbehandling er en fordel. Desuden skal overlægen være fuldbefaren i ambulant kontrol af devicepatienter herunder også fjernmonitorering.

Overlægen skal besidde en velfunderet og relevant forskningsmæssig baggrund.

Afdelingen deltager i undervisning af medicinske studenter og yngre læger i uddannelsesstillinger, og det forventes, at ansøgeren deltager heri.

Den faglige bedømmelse af ansøgeren vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 lægeroller. Ansøgningen bør være udfærdiget under hensyntagen til Region Midtjyllands retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger, således at der sammen med ansøgningen indsendes udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger indgåede overenskomst for speciallæger.

Der forventes afholdt ansættelsessamtaler tirsdag den 21. februar 2023.

Funktions- og afdelingsbeskrivelse kan rekvireres hos cheflæge, Jacob Thorsted Sørensen på jacosoer@rm.dk eller 4014 3563, Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N.

Stillingen kan søges via nedenstående link. Der vil blive sendt en kvittering ved modtagelse af ansøgning.

For yderligere information om Aarhus Universitetshospital og Hjertesygdomme, se evt. www.auh.dk.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.