Vicedirektør til Sundhedsstyrelsen

Dette job er udløbet

Vi styrker vores direktion med endnu en vicedirektør, og søger en stærk profil med stor erfaring fra sundhedsområdet.

Om os
Sundhedsstyrelsen har eksisteret siden 1909. Som landets øverste sundhedsfaglige myndighed har vi en central og unik position på sundheds- og ældreområdet i Danmark. De seneste år har vi skærpet vores profil samtidig med, at vi har tilpasset vores opgavevaretagelse til udviklingen og udfordringerne på sundheds- og ældreområdet – både fagligt og organisatorisk.

Vi varetager en række centrale opgaver inden for forebyggelse, ældreområdet, sundhedsplanlægning, sundhedsfaglige kompetencer, rådgivning, strålebeskyttelse og sundhedsberedskabet.

Styrelsen har et dynamisk tværfagligt samarbejdsmiljø, og der vil være rig mulighed for at udvikle dine kompetencer – fagligt såvel som ledelsesmæssigt. Arbejdsklimaet er energisk, uformelt og præget af stort fagligt engagement og gensidig respekt.

Din hverdag hos os
Som vicedirektør skal du i tæt samarbejde med direktøren og den anden vicedirektør være med til at fastlægge både kort- og langsigtede strategier og sikre implementeringen. Du skal samtidig være med til at sikre høj faglig kvalitet i styrelsens myndighedsarbejde og i bidrag til beslutningsgrundlag til det politiske niveau.

Du skal være faglig stærk og velfunderet, men samtidig have stort fokus og forståelse for det politiske spil. Du skal navigere i konkrete dilemmaer ved at balancere helhedssyn og særinteresser. Du skal være med til at prioritere styrelsens ressourcer og udviklingskraft i forhold til strategi, mål og drift.

Herudover skal du have et særligt fokus på sikring af styrelsens program- og projektstyring og samlede prioritering af opgaver, samt på en tættere koordinering og samarbejde med departement og styrelser i Sundhedsministeriets koncern, regioner, kommuner og andre aktører.

Du refererer til direktøren for Sundhedsstyrelsen, og vil selv have et antal enhedschefer, der refererer til dig.

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer
Du har relevant uddannelse, f.eks. med samfunds- eller sundhedsfaglig kandidatuddannelse eller tilsvarende, kombineret med stor interesse og betydelig erfaring på sundheds- og ældreområdet. Du skal have en stærk ledelsesmæssig og faglig profil, og vi forventer, at du:

  • har en omfattende faglig indsigt og erfaring på sundheds- og ældreområdet
  • har relevant erfaring som leder af ledere, med dokumenterede succeser i at varetage driften af en større organisation
  • tænker og handler visionært og strategisk
  • har en veludviklet forståelse af politiske processer, gerne med erfaring fra en politisk styret organisation
  • er handlekraftig med stor personlig integritet
  • er synlig, troværdig og nærværende
  • er en stærk kommunikator, også i skarpe sager i det offentlige rum
  • skaber tillid og fremmer samarbejde.

Om ansættelsen
Ansættelse sker i henhold til gældende rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplacering i gruppe 2 (lønramme 38). Ansættelse sker som udgangspunkt på åremål.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at du gennemgår PETs godkendelsesprocedure med henblik på sikkerhedsgodkendelse.

Kontakt os gerne 
Få mere at vide om stillingen ved at kontakte direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm på sbro@sst.dk med angivelse af mobilnummer og tidsrum for opkald, også gerne i ferieuger, hvorefter du vil blive kontaktet.

Er du interesseret?
Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis.

Ansættelsessamtaler afholdes primo uge 34 for første samtale og i uge 36 for anden samtale.

Ansøgere der går videre til 2. samtale vil gennemgå et testforløb med fokus på færdigheder og ledelseskompetencer. Test af ansøgere vil ske ultimo uge 34.

Sundhedsstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.