Vi søger nye kollegaer til at styrke Det grønlandske Sundhedsvæsen

Dette job er udløbet

Det grønlandske Sundhedsvæsen er i en spændende og dynamisk udvikling. Vi tør tro på fremtiden, og vi vil gerne have dig med på vores hold, af i forvejen kompetente kollegaer.

Vi arbejder for lighed indenfor sundhed. Vi har som mål, at tilbyde de samme ydelser og behandlingsmuligheder inden for sundhed, til alle borgere i hele Grønland. Dette lykkes vi med det meste af tiden, og det er vi stolte over! Vi har brug for flere kompetencer til også fremadrettet at løfte opgaven optimalt.

Vi har tiltagende muligheder for at give vores patienter de højst mulige specialbehandlinger her i landet, for at undgå at patienten skal behandles lang væk fra hjemmet og familien når man er alvorlig syg. Det gælder for eksempel kræftpatienter, som i stigende grad kan tilbydes efterbehandling og/eller cytostatikabehandling i Grønland. Vi har et tæt samarbejde med Det grønlandske patienthjem i Danmark, hvor vores patienter kan bo, mens de er i behandlings – eller udretningsforløb i Rigshospitalet eller andre højtspecialiserede centrer i Danmark.

Vi benytter os af telemedicinske konsultationer både lokalt og nationalt, primært inden for følgende specialer: neurologi, dermatologi, oftalmologi, hæmatologi og reumatologi.

Vores laboratorier, røntgen- og diagnostiske afdelinger støtter sundhedsvæsnets kliniske arbejde på højt niveau. Der er tæt samarbejde med Statens Serum Institut og andre specialiserede laboratorier i Danmark.

Røntgenafdelingen i Nuuk har MR og CT scanner. Billederne analyseres enten lokalt eller sendes videre til vores samarbejdspartner. Vi udfører gastro-og koloskopier, ekkokardiografiske undersøgelser, graviditets- og gynækologiske undersøgelser.

Arbejder man i Regionerne, kan man altid konferere og henvise patienterne til specialafdelinger på Dronning Ingrids Hospital.

Vi tror på et fælles samfundsansvar for sundhed. Vi arbejder derfor i forebyggelsen, rehabilitering i psykisk sundhed og handicapområde tiltagende tættere med andre sektorer- kommunerne, skoler, familie og socialsektor og oplever, at vores tilbud om samarbejde med andre sektorer, bliver taget god imod.

Vi tror på lighed i sundhed og vi har det som fokusområde. Alle borgere har ret til de samme tilbud, uanset deres indkomst og socialstatus. Alle sundhedsydelser som tilbydes er derfor dækket af det offentlige budget, ligesom medicin er gratis for alle borgere i Grønland. De stigende krav og muligheder for en højtspecialiseret behandling lokalt i Grønland, stiller derfor udfordringer til sundhedsvæsenet, om altid at finde den mest kosten- effektiv tilgang til forebyggelse og behandlingen. Hvor det er muligt, har vi derfor indført sundhedstjenesteforskning som led i et nyoprettet behandlingstilbud eller tilgang.

Indtil videre er det ikke muligt at læse medicin i Grønland, men der er mulighed for at læse til Sygeplejerske og Arktisk Sygepleje, og Grønlands Universitet har åbnet den første Sundhedsforskningscenter i Grønland i samarbejde med Instituttet for Folkesundhed, Statens Seruminstitut, Danmark, og andre partnere.

Der er rigtig meget spændende udvikling i gang og vi har derfor brug for kollegaer, som udover deres specialviden og kliniske kompetencer, har lyst til at tage medansvar for udviklingen af hele Sundhedsvæsnet i Grønland, og at opbygge det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde og støtte kliniske-, epidemiologiske- og tjenesteforskning.

Vi prioriterer både vores vision og mission højt.  Vi har som mål, at klæde alle vores medarbejdere optimalt på, til netop den opgave vi sammen skal løse. Dette gør vi målrettet ved at opgradere alle vores medarbejderes kapacitet og kompetencer via vores læringsplatform, e-learning, kurser og træningsprogrammer. Der er mulighed for at deltage i nationale og internationale konferencer, hvor det er relevant, og vi har en aktiv Lægeforening som også organiserer kurser og møder.

Vi står aktuelt overfor et generationsskifte. En stor del af vores faste og stabile medarbejderstab gennem mange år, står for at skulle gå på pension.

Vi søger derfor til vores specialafdelinger i Nuuk:
Speciallæge i Intern Medicin
Speciallæge i Gynækologi
Speciallæge i Radiologi
Speciallæge i Psykiatri (gerne med erfaring indenfor Børne – og Ungdomspsykiatri)
Speciallæge i Oftalmologi
Speciallæge i ØNH

Til vores Regionsygehuse søger vi læger i almen medicin eller med kirurgisk speciale.

Vi ser gerne yngre læger og sygepleje- og medicinstuderende til vikariater, eller praktik, og tilbyder et spændende læringsmiljø.

Udover de allerede nævnte faggrupper vi søger, er vi altid interesseret i at høre fra interesserede med en anden sundhedsfaglig baggrund.

Vi hjælper med praktiske ting som bolig og flytning ved fastansættelse og møblerede boliger for vikariater, og hjælper med, i det omfang det er muligt, at finde skoler til børnene og kontakter til potentielle arbejdspladser for partnere.

Du kan også læse mere om de praktiske informationer og læse vores foldere på vores jobportal.

Vi glæder os til at høre fra Jer!

Er der ubesvarede spørgsmål eller er du nysgerrig på denne spændende mulighed, for at være en del af Det grønlandske Sundhedsvæsen, kan Sundhedsledelsen altid kontaktes på sundhedsledelsen@peqqik.gl eller på direkte telefonnummer 00299-344300. (Der er 4 timers tidsforskel mellem Danmark og Grønland).

Ansøgningsfrist: 31. oktober 2017

Med venlig hilsen
Malene Marie Nielsen, Styrelseschef, Assia Brandrup-Lukanow, Cheflæge, Ella Skifte, Chefsygeplejerske