Unik overlægestilling i Retspsykiatrien ved Aalborg Universitetshospital, Klinik Syd Vi søger en engageret og fagligt kompetent overlæge til at varetage det daglige overlægeansvar på Retspsykiatrisk Sengeafsnit S9 i Aalborg. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1.3.2022 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Retspsykiatrien i Aalborg behandler retspsykiatriske patienter på regionsfunktionsniveau samt varetager udarbejdelse af mentalundersøgelser. Retspsykiatrien i Aalborg rummer to sengeafsnit med i alt 23 sengepladser samt et ambulatorium, der varetager behandlings-dømte patienter (i alt omkring 100) samt ambulante mentalundersøgelser.
Som overlæge på Retspsykiatrisk Sengeafsnit S9 får du ansvaret for indlæggelses-forløbene her. S9 har 13 sengepladser, der anvendes til såvel anbringelsesdømte patienter i mere langvarige, rehabiliterende forløb, som mere akutte indlæggelser af behandlings-dømte patienter tilknyttet Retspsykiatrisk Ambulatorium samt mentalundersøgelser under indlæggelse.
Stillingen giver således et unikt indblik i hele den retspsykiatriske patientkategori, og indebærer tillige store faglige udviklingsmuligheder, såfremt man ønsker at dygtiggøre sig inden for også ambulante mentalundersøgelser samt ambulante patientforløb. Der vil også være mulighed for særlige fokusområder inden for medicinansvarlig eller uddannelses-området, da der til afdelingen er knyttet både medicinstuderende og H-læger. Hvis man er interesseret i en mere formel undervisningsrolle, vil der også være mulighed for at blive tilknyttet Aalborg Universitet som Klinisk Lærer. Mentalundersøgelser kan udarbejdes såvel i arbejdstid med nødvendig supervision hvis påkrævet, alternativt i fritiden med mulighed for at supplere indtjeningen.
Stillingen er i udgangspunktet vagtfri, men man kan blive tilknyttet bagvagtslaget i fornødent omfang, hvis man ønsker at supplere arbejdsopgaver samt indtjening.
Til Psykiatrien i Aalborg er der tillige knyttet en forskningsenhed, hvorfor der vil kunne arrangeres deltagelse i/etablering af relevante projekter.

Om dig:
Du er speciallæge i psykiatri og har optimalt set erfaring inden for psykosebehandling samt retspsykiatri. Det er dog ikke et krav. Du kan forvente relevant oplæring, herunder fast supervision, efteruddannelse, kurser samt tæt kollegial sparring. Særligt skal muligheden for at tage en arbejdsgiverbetalt 2-årig national Retspsykiatrisk Ekspertuddannelse frem-hæves.
Du er robust, god til at samarbejde og tværfagligt orienteret. Du er parat til at indgå som en naturlig del af den faglige og daglige drift på S9 i tæt samarbejde med afdelings-sygeplejersken samt ledende overlæge, hvor løbende udvikling, kvalitetsarbejde og patientforløb af høj kvalitet er i højsæde.

Om os:
Retspsykiatrien i Aalborg er en velfungerende enhed, som rummer mange faggrupper og vægter tværfagligt samarbejde højt. Vi er dedikerede til den retspsykiatriske patientkategori, og mange medarbejdere har været her i mange år, hvorfor teamet rummer betydelig erfaring og ekspertise. Vi kan tilbyde en arbejdsplads med høj grad af kollegialitet, en uformel omgangstone samt enestående rammer for personlig og faglig udvikling, men også et overskueligt arbejdsliv med høj grad af fleksibilitet og medbestemmelse.

Psykiatrien i Region Nordjylland er i en spændende udvikling med fokus på faglig specialisering og øget ambulant behandling. Kvalitetsudvikling og forskning er centrale elementer ikke mindst på Aalborg Universitetshospital – Psykiatrien.

Klinik Psykiatri Syd indeholder skadestue med modtagelse, intensive sengeafsnit samt omfattende ambulant funktion inden for almenpsykiatri, retspsykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri.
Klinikken er inddelt i seks afdelinger, Afdelingen for Akut Psykiatri, Afdelingen for Affektive Lidelser, Afdelingen for Angst og Personlighedspsykiatri, Afdelingen for Børne- og Ungdomspsykiatrien, Afdelingen for Retspsykiatrien samt Afdelingen for Psykoser, sidst nævnte har til huse på Brandevej i Aalborg Øst, mens de øvrige afdelinger er samlet på Mølleparkvej i Aalborg sammen med Klinikledelsen og mange af klinikkens funktioner.

Inden for de nærmeste år flytter Klinik Syd ud og bliver en del af det nye sygehus byggeri i Aalborg Øst. I den forbindelse omdannes afdelingen på Brandevej til ambulatoriehus for alle ambulatorier i Almenpsykiatrien

Du kan læse mere om Psykiatrien på hjemmesiden www.psykiatri.rn.dk
Du kan læse mere om Region Nordjyllands ledelsesregulativ og ledelsesgrundlag på disse sider: Ledelsesregulativ og ledelsesgrundlag

Røgfri arbejdstid i Psykiatrien i Region Nordjylland: Det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden – hverken inde eller ude.

Ligeledes er det Region Nordjyllands politik, at man ved ansættelse i Klinik Psykiatri Syd indhenter straffeattester på alle nyansatte medarbejdere.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til klinikchef Maj Skårhøj, telefonnummer 9764 36 04

Funktionsbeskrivelse kan rekvireres ved henvendelse til Klinikledelsens sekretariat, Klinik Psykiatri Syd på e-mail: mro@rn.dk

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansættelse: 1. marts eller snarest derefter

Ansøgningsfrist: 2. februar 2022
Samtalerne forventes at finde sted i uge 6.

Kontaktoplysninger:
Du er velkommen til at henvende dig til konstitueret ledende overlæge Sussi Guldhammer Fredenslund sussiguldhaj@rn.dk, tlf.nr 97643430/20168868, for mere information om stillingen.

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, der med et utal af forskellige fagligheder hver dag arbejder for at skabe værdi for de nordjyske patienter og borgere og et sammenhængende Nordjylland. Hos os kan du både gøre karriere, gøre hver dag vigtig og gøre en forskel. Læs mere om regionen på www.rn.dk.