Uklassificeret YL ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Randers Uklassificeret YL ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Randers

Dette job er udløbet

Vi søger forstærkning over sommeren fra 1.6. eller snarest efter aftalt.
Du er enten præ-KBU eller før/efter intro i ortopædkirurgi. Stillingen kan evt ad hoc klassificeres som intro.

Arbejdstilrettelæggelse: Introduktionslægen indgår i delvis blandet vagtrul med 8 KBU-læger (forvagter), 3 HU-1 læger og de øvrige 2-3 introduktionslæger (mellemvagter). For/mellemvagten dækker vagter alle dage 15-22 som operationsassistenter på akutprogrammet og i Skadestuen (primært intro- og HU-1) samt vagter alle dage 23-09 i Skadestuen (primært KBU-læger). Bagvagten er i tilstedeværelse.

Afdelingen deltager i den kliniske studenterundervisning ved Aarhus Universitet.

Ortopædkirurgisk afdeling er en del af Ortopædkirurgi, Operation og Intensiv. Afdelingen har 20 senge, Dagkirurgisk Klinik, Ambulatorium samt lægefagligt ansvar i Skadestue og traumemodtagelse. Alle ortopædkirurgiske subspecialer, fraset ryg- og tumorkirurgi, er repræsenteret.

Afdelingen har desuden mulighed for at tilbyde vejledning og støtte til forskning og publikation.

Afdelingen er i 2020 blevet kåret til landets bedste ortopædkirurgiske uddannelsesafdeling.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Ansættelsen er betinget af modtagelse af tilfredsstillende børneattest.
Overenskomstmæssig bolig stilles kun til rådighed i det omfang, der er ledige lejligheder på ansættelsestidspunktet.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig overlæge Rikke Thorninger, tlf 40971247 eller ledende overlæge Michael Tjørnild, tlf 20743410.

Ansøgningsfrist: 16.05.21
Ansøgningen skal sendes via link “Søg job/Send ansøgning”

Det er muligt at læse yderligere om Regionshospitalet Randers og afdelingen på
www.regionshospitalet-randers.dk/afdelinger/ortopadkirurgi

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.