Uklassificeret reservelægestilling til Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv, Regionshospitalet Horsens Vi har en stilling som uklassificeret reservelæge ledig pr. 1. november 2023 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Hvad kan vi tilbyde dig?
Vi tilbyder en uklassificeret stilling på 1 år, hvor du arbejder inden for klinisk anæstesi/intensiv terapi i en spændende afdeling.

Dine opgaver i dagstid vil primært være tilknyttet til operationsafsnittene, og med akut arbejde.

Som reservelæge deltager man i forvagtslaget.

Du vil få tildelt en vejleder under din ansættelse og der vil blive udviklet et individuelt uddannelsesprogram

 

Hvad leder vi efter?
Vi forventer, du har afsluttet introduktionsstilling i anæstesi med gode anbefalinger og har mod på en fleksibel og afvekslende hverdag.

Det er vigtigt for os, at du har lyst til og kan indgå i konstruktive tværfaglige samarbejder i bred forstand. Vi forventer således, at alle medarbejdere i afdelingen er engagerede i deres arbejde og parate til udvikling.

 

Vores afdeling
Vores afdeling er kendetegnet ved en stærk og engageret lægegruppe, som deler faglighed, perspektiver og opgaver med hinanden. Ligeledes er det en afdeling med stort fokus på uddannelse og vejledning.

Anæstesi- og operationsafsnittet yder anæstesi til komplicerede patienter inden for ortopædkirurgi, organkirurgi og gynækologi. Der ydes desuden assistance til fødegang og nyfødte samt skadestue, Akutafdelingen og ECT-behandling.

Vores Dagkirurgi er en af Danmarks største dagkirurgiske afsnit, og der anvendes i udstrakt grad blokader. Til afsnittet hører desuden et af Danmarks største endoskopicentre.

I april 2019 åbnede vi et nyt perioperativt afsnit, som ud over operationsgangen består af ”Forberedelse og Opvågning”, hvor en stor andel af operationspatienterne møder og udskrives fra.

Intensivafsnittet har kapacitet til 6 patienter, senere øges til 7 patienter. Det er et niveau 2 intensivafsnit med mulighed for CRRT. Der er faste overlæger tilknyttet afsnittet i det daglige og i dagtid i weekender og søn- helligdage.

Afdelingen omfatter desuden akutlægebil, sterilcentral samt enhed for lindrende behandling.

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Sidste ansøgningsfrist den 25.09.23

Samtaler afholdes i uge 39.

 

For yderligere oplysninger:
Henvendelse til Cheflæge Lisbet Tokkesdal Jensen tlf. 20 33 50 22.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.