Uddannelseskoordinerende yngre læge i almen medicin i Region Midtjylland (DYNAMU) Ansøgningsfrist: 8. maj 2018 Stillingsbetegnelse: Læge Tiltrædelse: 1. juni 2018 Arbejdssted: Region Midtjylland Afdeling: Koncern HR, Sundhedsuddannelse Skottenborg 26 8800 Viborg Beskæftigelsestype: Fast Arbejdstid: Fuldtid Kontaktperson: Kasper Hedegaard Clausen Telefon: 21440397 Kontakt: kascla@rm.dk Del: FacebookTwitterLinkedInE-mailUdskriv Er du den nye DYNAMU, der er parat til at varetage en vigtig funktion inden for specialet almen medicin for Region Midtjyllands østlige del fra den 1. Juni 2018 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

I stillingen som DYNAMU bliver du en del af en dynamisk gruppe på 11 personer, der arbejder målrettet for at forbedre uddannelsen for de almen medicinske uddannelsessøgende læger i Region Midtjylland. Gruppen består af tre DYNAMUer og otte almen medicinske uddannelseskoordinatorer (AMUer) hvoraf tre også er Postgraduate Kliniske Lektorer(PKL).
DYNAMU’en skal, i samarbejde med AMU’erne, udvikle den lægelige videreuddannelse i specialet almen medicin i Region Midtjylland jf. gældende bestemmelser og vejledninger fra Sundhedsstyrelsen, Det Regionale Råd, DSAM, Det speciale specifikke uddannelsesudvalg – men ikke mindst – efter egne kreative initiativer.
DYNAMU-funktionen er forankret i og sekretariatsbetjent af Koncern HR, Sundhedsuddannelser. Funktionen udføres dog i et tæt samarbejde mellem AMU’er og de øvrige DYNAMU’er.
Uddannelseskoordinator/DYNAMU-funktionen i Region Midtjylland, Distrikt Øst består af en postgraduat klinisk lektor, der også fungerer som AMU, samt yderligere tre AMU´er. Derudover er der tæt samarbejde med Regionens øvrige distrikter i Vest og Midt, hvor der i hvert distrikt er en postgraduat klinisk lektor (PKL), der også fungerer som AMU, en DYNAMU og et antal AMU’er.

Formelle Kvalifikationskrav:
Skal være hoveduddannelseslæge i Distrikt Øst, hvilket vil sige praksis i kommunerne
Randers, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Aarhus, Odder, Skanderborg, Hedensted
eller Horsens og hospitals delansættelser ved Regionshospitalet Randers, Aarhus
Universitetshospital eller Hospitalsenhed Horsens.

Funktionen som DYNAMU indebærer bl.a. følgende opgaver: Opgaver i forhold til udvikling og planlægning af praksisområdet:
●    at holde sig orienteret om hvad der rører sig i det almenmedicinske miljø, samt i denne forbindelse at have en kontakt til FYAM og TR-repræsentanterne.
Opgaver i forhold til de uddannelsessøgende læger:
●    at være katalysator for, at uddannelsesmæssige problemer tages op blandt de uddannelsessøgende.
●    at arrangere temadage med fagligt og socialt indhold.
●    at udvælge kandidater til I-stillingerne i almen medicin sammen med AMU’erne og specialets PKL.
●    at deltage ved ansættelsessamtaler til hoveduddannelsesstillingerne i speciallægeuddannelsen til almen medicin fire gange om året.
●    at fungere som ressourceperson i samarbejde med AMU’erne for regionens læger i KBU, I- og H stillinger.

Som DYNAMU i Region Midtjylland får du en bred kontaktflade med den regionale administration og videreuddannelsessystemet i teori og praksis.
Der er mange opgaver at tage fat på, hvor den gode ide får mulighed for at blive til virkelighed. Der er meget vide rammer i funktionen, og der er god mulighed for at arbejde med områder, du brænder for, ting du syntes ”halter lidt”, eller spirende ideer du vil prøve at lade gro.

Ansættelsesforhold:
DYNAMUen referer til kontorchefen i Koncern HR, Sundhedsuddannelser i Region
Midtjylland.
For funktionen som DYNAMU ydes for nuværende et årligt pensionsgivende
funktionstillæg på 32.026 kr. (2018 niveau).
Ansøgningsfrist: den 8. maj 2018 kl. 12.00
Alle ansøgere får skriftlig besked efter ansøgningsfristen vedrørende indkaldelse til
samtale.
Samtalen vil finde sted den 23. maj 2018  ved Regionshuset Århus, Olof Palmes Alle
15.

Funktionsstart: den 1. Juni 2018 eller snarest derefter.

Yderligere oplysninger:
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DYNAMU Anders Vibæk
(vibaek100@hotmail.com) eller  Kasper Clausen kascla@rm.dk) som er AC-
fuldmægtig med sagsbehandler ansvar for specialet.

DYNAMU/Uddannelseskoordinatorer:
Anders Vibæk (DYNAMU, Region Midtjylland/Øst)
Roar Maagaard (PKL, AMU, Region Midtjylland/Øst)
Christian Pagh (AMU, Region Midtjylland/Øst)
Gitta Nørgaard (AMU, Region Midtjylland/Øst)
Søren Svenningsen (AMU, Region Midtjylland/Øst)

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale