Uddannelseskoordinerende yngre læge i almen medicin i Region Midtjylland, distrikt Vest (DYNAMU) Er du den nye DYNAMU, der er parat til at varetage en vigtig funktion inden for specialet almen medicin for Region Midtjylland, distrikt Vest fra den 1. oktober 2021?

Ansøgningsfrist: 11/08/2021 Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland

I stillingen som DYNAMU bliver du en del af en dynamisk gruppe på 12 personer, der arbejder målrettet for at forbedre uddannelsen for de almen medicinske uddannelsessøgende læger i Region Midtjylland. Gruppen består af fire DYNAMUer og otte almen medicinske uddannelseskoordinatorer (AMUer) hvoraf tre også er Postgraduate Kliniske Lektorer(PKL).
DYNAMU’en skal, i samarbejde med AMU’erne, udvikle den lægelige videreuddannelse i specialet almen medicin i Region Midtjylland jf. gældende bestemmelser og vejledninger fra Sundhedsstyrelsen, Det Regionale Råd, DSAM, Det speciale specifikke uddannelsesudvalg – men ikke mindst – efter egne kreative initiativer.
DYNAMU-funktionen er forankret i og sekretariatsbetjent af Koncern HR, Sundhedsuddannelser. Funktionen udføres dog i et tæt samarbejde mellem AMU’er og de øvrige DYNAMU’er.
Uddannelseskoordinator/DYNAMU-funktionen i Region Midtjylland, Distrikt Vest består af en DYNAMU og to AMU’er, hvoraf den ene også fungerer som PKL. Derudover er der tæt samarbejde med regionens øvrige distrikter i Midt og Øst, hvor der i hvert distrikt er en postgraduat klinisk lektor (PKL), der også fungerer som AMU samt et antal DYNAMU- og AMU’er.

Formelle Kvalifikationskrav:
Du skal være hoveduddannelseslæge i Distrikt Vest, hvilket vil sige praksis ansættelse i kommunerne Holstebro, Lemvig, Struer, Herning, Ikast-Brande eller Ringkøbing-Skjern og hospitals delansættelser ved Hospitalsenheden Vest.

Funktionen som DYNAMU indebærer bl.a. følgende opgaver:
Opgaver i forhold til udvikling og planlægning af praksisområdet:

  • at holde sig orienteret om hvad der rører sig i det almenmedicinske miljø, samt i denne forbindelse at have en kontakt til FYAM og TR-repræsentanterne.

Opgaver i forhold til de uddannelsessøgende læger:

  • at være katalysator for, at uddannelsesmæssige problemer tages op blandt de uddannelsessøgende.
  • at arrangere temadage med fagligt og socialt indhold.
  • at udvælge kandidater til I-stillingerne i almen medicin sammen med AMU’erne og specialets PKL.
  • at deltage ved ansættelsessamtaler til hoveduddannelsesstillingerne i speciallægeuddannelsen til almen medicin fire gange om året.
  • at fungere som ressourceperson i samarbejde med AMU’erne for regionens læger i KBU, I- og H stillinger.

Som DYNAMU i Region Midtjylland får du en bred kontaktflade med den regionale administration og videreuddannelsessystemet i teori og praksis.
Der er mange opgaver at tage fat på, hvor den gode ide får mulighed for at blive til virkelighed. Der er meget vide rammer i funktionen, og der er god mulighed for at arbejde med områder, du brænder for, ting du syntes ”halter lidt”, eller spirende ideer du vil prøve at lade gro.

Ansættelsesforhold:
DYNAMUen referer til kontorchefen i Koncern HR, Sundhedsuddannelser i Region Midtjylland.
For funktionen som DYNAMU ydes for nuværende et årligt pensionsgivende funktionstillæg på 27.636.96 kr. (1.10.2019 niveau).

Ansøgningsfrist: 11. august 2021

Alle ansøgere får skriftlig besked efter ansøgningsfristen vedrørende indkaldelse til samtale.
Samtalen vil finde sted 6. september 2021 i Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg.

Funktionsstart: 1. oktober 2021

Yderligere oplysninger:
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
– PKL og AMU i Distrikt Vest, Joachim Frølund (joachim.frolund.hansen@gmail.com)
– Afgående DYNAMU i Distrikt Vest, Tobias Ottosen (tobiasottosen@gmail.com)

 

Søg stillingen via “Søg job”-knappen