Uddannelsesansvarlig overlæge ved Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Ved Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital er en stilling som uddannelsesansvarlig overlæge ledig til besættelse den 1. oktober 2017 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Der tilbydes en stilling på en højtspecialiseret afdeling, hvor overlægens arbejdsområder vil være fordelt med 50% i Center for Sjældne Sygdomme og 50% i Klinisk Genetisk Afdeling. Tiden i Klinisk Genetisk Afdeling vil være delt mellem funktionen som uddannelsesansvarlig overlæge og at se patienter i afdelingens ambulatorium.

Vi forventer en ansøger, der

 • er faglig dygtig speciallæge i klinisk genetik
 • kan dokumentere erfaring og kompetencer inden for sjældne-området
 • der kan og vil lede uddannelsen af vores kommende speciallæger i klinisk genetik
 • har dokumenteret erfaring og kompetencer inden for vejledning af YL
 • er professionel, visionær og omstillingsparat
 • er empatisk og god til at kommunikere
 • er forskningsaktiv

Vi tilbyder en stilling i en afdeling, der

 • varetager alle funktioner inden for det klinisk genetiske fagområde, herunder genetisk rådgivning, præ- og postnatal cytogenetisk diagnostik og præ- og postnatal molekylærgenetisk diagnostik
 • har et stort antal højt specialiserede funktioner
 • har stort fokus på uddannelse, både præ- og postgraduat
 • understøtter tværfagligt samarbejde med mange forskellige afdelinger
 • har stor forskningsaktivitet
 • satser på et godt arbejdsmiljø

Klinisk Genetisk Afdeling er en universitetsafdeling med undervisnings- og forskningsforpligtelser tilknyttet Aarhus Universitet. Der er postgraduate uddannelsesforpligtelser for læger, bioanalytikere, lægesekretærer og andre personalegrupper. Afdelingen har 2,5 lægelige introduktionsstillinger, 5 hoveduddannelsesstillinger.

Stillingen er vagtfri.

Stillingsbeskrivelsen for overlæger i KGA kan findes her og funktionsbeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger på AUH kan findes her. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, Ph.d. Anders Bojesen på 7845 5500 eller på andboj@rm.dk, ledende bioanalytiker Marianne Pedersen på 7845 5501 eller på marianne.pedersen@aarhus.rm.dk

Ved ansættelsen lægges hovedvægt på kompetencer inden for lægelig videreuddannelse og pædagogiske kompetencer i henhold til hospitalets fælles funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger. Overlægen skal være kvalificeret til ansættelse i klinisk overlægestilling i afdelingen. Procedure for bedømmelse og besættelse af funktionen følger i øvrigt procedure for ansættelse af funktionsansvarlige overlæger.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at der kan dokumenteres kompetencer inden for de 7 lægeroller. Den faglige bedømmelse sker på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 lægelige kompetenceområder.
Skema til bedømmelse kan findes her ,skemaet bedes udfyldt og vedhæftet ansøgningen, gerne som Word fil.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Det er et krav, at du har minimum 5 års ansættelse som speciallæge, jf. retningslinjer fra Region Midtjylland, for at kunne komme i betragtning til ansættelse som overlæge.

Ansættelsessamtale forventes afholdt i uge 37, 2017.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.