Teamleder til undervisnings- og udviklingsteam Uddannelsesenheden

Dette job er udløbet

Brænder du for undervisning, udvikling og forskning?

Som teamleder bliver dine første opgaver at designe undervisningsaktiviteter for 2019, skabe synergi mellem undervisning, uddannelse og undervisningsrelateret forskning målrettet hospitaler, kommuner og almen praksis samt at udvikle en samarbejdskultur for erfarings og videndeling inden for undervisning mellem de fem diabetescentre i Danmark.

Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) søger en teamleder med undervisnings-, udviklings- og forskningsmæssige kompetencer til at udbygge vores kommunale, regionale og nationale undervisningsaktiviteter inden for diabetesområdet. Som teamleder vil du være med til at udvikle nye koncepter og tilgange til læring – til gavn for personale i sundhedssektoren og ikke mindst for personer med diabetes.

Uddannelsesenheden på Steno Diabetes Center Copenhagen står for udvikling af undervisning af personale i sundhedssektoren inden for diabetes og er organiseret i to teams: videncenterteamet og undervisnings- og udviklingsteamet.

Undervisnings- og udviklingsteamet
Undervisnings- og udviklingsteamet udvikler, afholder og evaluerer undervisningsinitiativer. Teamet trækker på både dansk og international ekspertise og bygger på forskningsbaseret viden i udvikling af aktiviteterne. Du vil komme til at arbejde i et miljø, hvor faglighed, professionalisme, kreativitet og kollegial respekt vægtes højt. SDCC har desuden et stærkt og gennemgående fokus på brugerinvolvering, og dette afspejler sig i vores tilgang til arbejdet.

Teamet består af en gruppe dedikerede læger, sygeplejersker, en diætist, en kursusadministrator, en online læringsspecialist, pædagogiske uddannelsesudviklere og forskere samt projektledere, i alt 13 personer. Du indgår som en del af enhedsledelsen sammen med den anden teamleder og refererer til uddannelseschefen.

Ansvarsområder
Som leder af undervisnings- og udviklingsteamet har du ansvar for den daglige ledelse af teamet og for at udvikle og afprøve nye undervisningskoncepter, pædagogiske tilgange og elektronisk læring. Du vil også stå i spidsen for at udvikle undervisningstilbud til de danske kommuner. Du får medansvar for at udvikle samarbejdet mellem de fem diabetescentre i Danmark i tæt samarbejde med teamlederen for videncentret og uddannelseschefen. Derudover vil du have følgende ansvarsområder:

 • Udvikling af nye undervisningsaktiviteter i samarbejde med teamet og øvrige interne og eksterne interessenter/brugere
 • Integrere og skabe synergi mellem undervisning, uddannelse og forskning og udnytte teamets tværfaglige profil bedst muligt
 • Udvikling af undervisningsaktiviteter i samarbejde med de øvrige Steno-centre i Danmark
 • Initiering og facilitering af forskningsaktiviteter inden for udvikling og implementering
 • Medvirke til vedvarende udvikling og kvalitetssikring af enhedens undervisningsaktiviteter
 • Sikre, at teamet og aktiviteterne følger SDCC’ og uddannelsesenhedens strategi
 • Indgå i og koordinere uddannelsesenhedens arbejde i det koordinerende forum for uddannelsesaktiviteter på SDCC.

Faglige kvalifikationer:

 • Sundhedsvidenskabelig eller sundhedsfaglig uddannelse suppleret med pædagogisk eller didaktisk overbygning på akademisk niveau
 • Helst dokumenteret erfaring med postgraduat sundhedsfaglig undervisning
 • Erfaring med forskning inden for området
 • Solidt kendskab til det danske sundhedsvæsen, herunder også det nære sundhedsvæsen
 • Erfaring med tværprofessionelt samarbejde
 • Helst dokumenteret ledelseserfaring
 • Gerne erfaring med brug af online-baserede undervisningsløsninger.

Personlige kvalifikationer:
Fagligt nysgerrig, kreativ, gode samarbejdsevner, selvstændig, fleksibel, udadvendt og god til at kommunikere tydeligt i skrift og tale.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i henhold til gældende overenskomster i Region Hovedstaden. Tiltrædelse snarest muligt.

Info:
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Uddannelseschef Ulla Bjerre-Christensen tlf. 30 91 29 16 eller partner i MUUSMANN Mia Fruergaard 21 29 70 79.

Ansøgning:
Ansøgningsfristen er søndag den 9. december 2018. Samtaler finder sted i uge 50 og 51.

Om Steno Diabetes Center Copenhagen
Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) er et internationalt førende diabeteshospital forankret i Region Hovedstaden. Hospitalet har specialiseret sig i behandling, klinisk forskning, forebyggelse og uddannelse i diabetes. SDCC er Skandinaviens største diabeteshospital, der har tilknyttet omkring 9.000 personer med diabetes. Læs mere på www.sdcc.dk og følg os på Twitter, Facebook og LinkedIn.