Sundhedsdatastyrelsen søger medarbejder til sektionen for Klassifikationer og Patientregistrering (KOP)

Dette job er udløbet
Sundhedsdatastyrelsens opgave er at skabe sammenhængende sundhedsdata og digitale løsninger til gavn for patienter og klinikere, samt forskningsmæssige og administrative formål i sundhedsvæsenet.  

Har du erfaring med patientregistrering og klassifikationer, er struktureret og kan arbejde selvstændigt, er du lige den nye medarbejder vi søger.

Teamets opgaver  

KOP’s overordnede opgaver er i dialog med en lang række interessenter; ministerium, Danske regioner, klinikere m.fl. at vedligeholde og præsentere Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS), udfærdige vejledninger for indberetning til nationale sundhedsregistre og varetage opdatering af en række klassifikationer og terminologier i sundhedssektoren. Der er 15 medarbejdere i KOP, hvoraf de 6 primært arbejder med SKS og patientregistreringer, de øvrige medarbejdere arbejder med laboratorieterminologi (NPU), Sundhedsvæsenets organisationsregister (SOR) og Patientrapporterede oplysninger (PRO).

Teamets opgaver består i:

 • Udarbejde og løbende vedligeholde og opdatere indberetningsvejledninger til nationale registre i sundhedssektoren
 • Løbende vedligehold og opdatering af SKS
 • Sekretariatsbetjening af Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering
 • Varetage vedligeholdelse af hjemmeside og services
 • Koordinere med øvrige indsatser på området
Stillingen  
Dine opgaver:
 • Dialog med brugere om dataregistrering og anvendelse
 • Sekretariatsbetjening af Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering
 • Mødeindkaldelser
 • Udarbejde beslutningsgrundlag og indstillinger til Koordinationsgruppen
 • Referater mm.
 • Deltage i arbejdet med opdatering af Fællesindhold/Indberetningsvejledning til Landspatientregistret
 • Udarbejde indberetningsvejledninger for specifikke indberetningskrav på basis af lovændringer og/eller bekendtgørelser
 • Rådgivning til regionale registreringsansvarlige
 • Bidrage til udviklingsprojekter
Dine kvalifikationer

Det vil være en fordel, at du har erfaring med patientregistrering og klassifikationer. Du skal efter introduktion selvstændigt kunne varetage sekretariatsbetjeningen af Koordinationsgruppen. Det er væsentligt, at du er indstillet på både at varetage rutineprægede opgaver, formidling og kommunikation og at arbejde med komplekse udviklingsopgaver. Din uddannelsesmæssig baggrund er ikke afgørende, men kendskab til sundhedssektoren i Danmark er en absolut forudsætning.

Vi forventer, at du

 • Har en relevant uddannelse f.eks. folkesundhedsvidenskab, eller flere års praktisk erfaring med patientregistrering
 • Er systematisk og struktureret
 • Er indstillet på at varetage et bredt spektrum af opgaver i teamet
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Kan kommunikere skriftligt og mundtligt
 • Er hjemmevant i office-programmerne
Om os  

Afdeling for Datakvalitet og Indhold (DAKI) er en af 9 afdelinger i Sundhedsdatastyrelsen. I DAKI arbejder vi med udvikling af klassifikationer og terminologier for sundhedssektoren, primært baseret på internationale klassifikationer og terminologier, samt indsamling af data til en lang række nationale registre på sundhedsområdet. Afdelingen er opdelt i to sektioner: Klassifikation og Patientregistrering (KOP) og Dataindsamling og Registre (DIOR).

I Sundhedsdatastyrelsen er vores målsætning at skabe en vidensbank på sundhedsområdet baseret på data om aktivitet, økonomi og kvalitet, som stilles til rådighed for sundhedsprofessionelle, administratorer i regioner og kommuner samt borgere og andre centrale brugere. Derudover er målsætningen at styrke den overordnede digitalisering og fremme en sammenhængende data- og it-arkitektur i sundhedsvæsenet med fokus på datasikkerhed. På udvalgte områder sikrer Sundhedsdatastyrelsen endvidere dækkende og valide sundhedsdata til patientbehandling, forskning mv.

Vi tilbyder

Du vil blive en del af et uformelt, dynamisk og socialt arbejdsmiljø med engagerede og dygtige kollegaer. Vi har en fleksibel arbejdsplads med 37 timers arbejdsuge (flextidsordning), centralt beliggende i København med gode transport- og parkeringsmuligheder.

Løn og ansættelsesvilkår  

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation eller i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Dansk Sygeplejeråd.

Stillingen er på fuld tid og ønskes besat senest pr. 1. april 2017.

Vil du vide mere?  

Du kan få mere at vide om stillingen ved at kontakte afdelingschef Karen Marie Lyng: 2240 9351 eller afdelingslæge Ole B Larsen: 3268 5139. Du kan læse mere om, hvad vi arbejder med på www.sundhedsdatastyrelsen.dk

Er du interesseret?

Ansøgningen samt relevant dokumentation (CV og eksamensbevis) sendes elektronisk via jobsiden på www.sundhedsdatastyrelsen.dk senest søndag den 29. januar 2017. Ansættelsessamtaler forventes holdt i uge 5-6.

Sundhedsdatastyrelsen opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.