Stilling som psykolog ved Børne- og Ungeteamet, Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Herning Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2022 eller snarest derefter og er på 37 timer.

Dette job er udløbet

Ambulatoriet for børn og unge er en del af BUA Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser (PKS), som er Aarhus Universitetshospitals specialafsnit med højt specialiseret funktion for behandling af anoreksi og bulimi. PKS er et afsnit i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling under psykiatrien i Region Midtjylland.

PKS varetager den ambulante tværfaglige hospitalsbaserede psykiatriske behandling af moderate til svære spiseforstyrrelser i Region Midtjylland, og i Børne- og Ungeteamet udredes og behandles patienter under 18 år i henholdsvis Herning og Skejby. Stillingen er primært knyttet til Herning.

Vi er i Herning et tværfagligt team bestående af læger, psykologer, distriktssygeplejersker, fysioterapeut, diætist, socialrådgiver og sekretærer.

Arbejdsmiljøet er fagligt stimulerende med gode muligheder for supervision og faglig udvikling både internt i Klinik for Spiseforstyrrelser og i relation til de øvrige kolleger i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling. Der tilbydes også løbende supervision ved professor James Lock, Stanford University i en tværfaglig familiebaseret behandlingsform.

Vi tilstræber høj faglig standard og arbejder løbende med at udvikle arbejdsmetoder og kvalitetssikre behandlingen. Vi tilbyder et grundigt introduktionsprogram og mentorordning.

Som psykolog deltager man både i udredning og behandling (se funktionsbeskrivelsen). Man skal indstille sig på at arbejde med patienter, som ofte er meget ambivalente i forhold til behandlingen og dermed også præget af modstand og angst ift. forandring. Man skal kunne arbejde i et spændingsfelt med modstridende ønsker og krav. Det er et interessant og fagligt udfordrende arbejde, hvor man netop pga. disse udfordringer ift. patientgruppen har brug for tæt kollegial sparring og supervision, hvilket vægtes højt.

Alle behandlingsforløb starter med en grundig forundersøgelse. Behandlingen foregår som familiebaseret behandling eller som en kombination af familiebaseret behandling og gruppebehandling i en mestringsgruppe. Ved behov for intensivering består behandlingen af spiseværksted, hjemmebesøg ved distriktssygeplejerske og en evt. kortvarig indlæggelse. Der er månedlige pårørendeaftener i Skejby.

Der er på PKS et tæt samarbejde mellem forskning og klinik og flere tilknyttede forskningsmedarbejdere.

Psykologen indgår i psykologgruppen på Psykiatrisk klinik for Spiseforstyrrelser og i den samlede gruppe i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling.

Der vil blive lagt vægt på ansøgere med erfaring inden for Børne- og Ungdomspsykiatri og behandling af spiseforstyrrelser.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten.

Yderligere oplysninger fås hos afdelingssygeplejerske Malene Coulthard på tlf. 2920 8513.

Yderligere beskrivelse af centret findes på www.spiseforstyrrelser.net og www.bua.rm.dk

Læs mere om stillingen i funktionsbeskrivelsen.

Ansøgningsfrist: 12. december 2021
Ansættelsessamtaler forventes gennemført mandag eller tirsdag uge 51.
Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et tværgående lægesekretærafsnit.

Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet består af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2020 4.600 eksterne henvisninger og havde kontakt med 9.130 patienter. Afdelingen havde i 2020 et nettobudget på 305,1 mio. kr. og pr. 1/9 -2021 542 årsværk fordelt på 579 medarbejdere.

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i starten af det nye år til Gødstrup.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.