Specialpsykologer til Psykiatrien Syd, Næsved Psykiatrien Syd søger to specialpsykologer, en til PAM og en til Distriktspsykiatrien Næstved

Dette job er udløbet

Vi ønsker specialpsykologer, som er engagerede, ansvarsbevidste, samarbejdsorienterede og som vil medvirke til at højne det faglige niveau i samarbejde med øvrige faggrupper.

Specialpsykologerne vil sammen med speciallæger i afsnit/teams selvstændigt varetage udrednings- og behandlingsopgaver. I sengeafsnit foregår det på delegation fra overlæge.
Specialpsykologerne forventes at påtage sig undervisnings-, supervisions- og vejledningsopgaver i organisationen bredt, og desuden også være vejledere for specialpsykologer i uddannelsesstillinger.
Specialpsykologerne vil indgå i et fagligt fællesskab med de andre 12 psykologer i afdelingen, hvoraf fem er ansat i specialpsykologstillinger og fire er under uddannelse til specialpsykolog samt tre nyuddannede psykologer på vej mod autorisation.

Psykiatrien Syd er en afdeling med ca. 300 medarbejdere, fordelt på stab, PAM, tre sengeafsnit, en Psykiatrisk Klinik og to Distriktspsykiatrier med psykoseteams.
Sengeafsnittene er beliggende i smukke omgivelser på halvøen Oringe i Vordingborg og de ambulante afsnit er beliggende i Nykøbing F, Maribo, Vordingborg og Næstved.

Arbejdsopgaverne vil være

 • Varetagelse af udrednings- og behandlingsopgaver, herunder 1.samtaler
 • Varetage psykopatologisk diagnostisk udredning
 • Visiterende samtaler, herunder indlæggelsessamtaler og gennemgange
 • Diagnostiske interviews og psykologisk undersøgelse
 • Psykologisk behandling individuelt og i gruppe
 • Undervisning og supervision af andre og egen faggruppe
 • Debriefing opgaver
 • Tage aktivt og engageret medansvar for at udforme specialpsykologfunktionen i afdelingen
 • Medvirke aktivt i udviklings- og forskningsprojekter
 • Fremme og sikre at den samlede indsats tager udgangspunkt i patientens og de pårørendes ønsker og ressourcer

Vi tilbyder

 • Muligheder for fortsat faglig udvikling og supervision
 • Dynamisk psykologfagligt miljø og fællesskab
 • Fagligt undervisningsfællesskab med afdelingens speciallæger og psykologer
 • Faglig sparring i de enkelte tværfaglige teams
 • En god arbejdsplads med opmærksomhed på arbejdsglæde, faglig udvikling og engagement

Vi er en af tre voksenpsykiatriske afdelinger i Region Sjælland (se www.regionsjaelland.dk).
Yderligere oplysninger kan fås hos specialpsykolog Rita Myhre Andersen, 20 37 43 80, rman@regionsjaelland.dk eller ledende overlæge Dorthe Goldschmidt, 51 33 38 62, dgo@regionsjaelland.dk eller ledende oversygeplejerske Mia Hesselberg, 51 51 23 14, mihn@regionsjaelland.dk

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Dansk Psykologforening.