Specialpsykolog i afsnitslederfunktion til Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, center for spiseforstyrrelser, klinik i Roskilde Ved Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, Center for Spiseforstyrrelser, klinik i Roskilde er en stilling som specialpsykolog i afsnitslederfunktion ledig fra 01.02.19.

Dette job er udløbet

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Vi søger en fagligt stærk leder, der sammen med klinisk overlæge kan indgå i funktionen som afsnitsleder med ansvar for personalet og det daglige behandlingsarbejde i klinikken. Afsnitsledelsen refererer til afdelingsledelsen.

Stillingen som afsnitsleder er også opslået som afdelingssygeplejerske.

Kompetencer

 • Specialpsykolog
 • Gerne ledelseserfaring og videreuddannelse i ledelse – sikre personlig og faglig udvikling af medarbejderne. Kunne formidle et åbent og ligeværdigt, tværfagligt samarbejde. Gode samarbejds- og kommunikationsevner
 • Bred erfaring fra tidligere ansættelser inden for børne- og ungdomspsykiatrien
 • Gerne erfaring med behandling af spiseforstyrrelser, herunder forståelse for kompleksiteten i spiseforstyrrelse
 • Gerne erfaring med: MBT, MBT gruppebehandling og familiebehandling
 • Psykoterapeutisk viden og erfaring
 • Testerfaring (kognitivt og projektivt)
 • Fagligt engagement, personlig balance og imødekommenhed
 • Gode samarbejdsevner og kommunikationsevner såvel mundtligt som skriftligt
 • Kunne formidle et åbent og ligeværdigt tværfagligt samarbejde
 • Sikrer personlig og faglig udvikling af medarbejderne

Center for Spiseforstyrrelser

Center for Spiseforstyrrelser består af en klinik og et døgnafsnit U2 med 11 pladser til børn og unge. Klinikken er placeret i en selvstændig bygning. Centeret er godkendt til regionsfunktion af patienter med spiseforstyrrelser og modtager børn, unge og voksne patienter. Klinik og døgnafsnit indgår i et tæt samarbejde.

Afsnitsledelserne for klinikken og døgnafsnittet indgår i et tæt samarbejde for at sikre kontinuitet og fælles faglig forståelse.

Klinikken, der forestår det ambulante arbejde, er rettet mod børn, unge og voksne med spiseforstyrrelser og forestår behandling ved såvel kortvarige som langvarige psykoterapeutiske forløb individuelt, gruppe eller familieterapi. Endvidere arbejdes med psykoedukation til bl.a. pårørende, supervision af samarbejdspartnere samt undervisning.

Personalegruppen er opdelt i to team: Et team for børn og unge og et team for voksne. Patienter fra 16-25 år kan betjenes af begge team. Nærmere oplysninger om klinikken findes: her

Døgnafsnittet arbejder, i lighed med regionens øvrige børne- og ungdomspsykiatriske afsnit, ud fra en dynamisk og miljøterapeutisk tilgang. Døgnafsnittet ligger i direkte tilknytning til Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 og Børnepsykiatrisk Afsnit U3.

Nærmere oplysninger om døgnafsnit U2 findes: her

Arbejdsopgaver

 • Personaleledelse
 • Klinisk ledelse
 • Udvikling
 • Arbejdsmiljø
 • Drift

Vi tilbyder dig

 • Grundig introduktion
 • En arbejdsplads, hvor der er fokus på tværfaglig dialog og meningsudveksling
 • Selvstændig arbejdstilrettelæggelse indenfor de rammer, driftsaftalen udstikker
 • Ledelsesopgaver og deltagelse i den kliniske udredning og behandling
 • Tæt samarbejde mellem faggrupper i afsnittet og afsnitsledelser i Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri i øvrigt

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelse er betinget af, at der senest ved tiltrædelsen foreligger tilfredsstillende børne- og straffeattest.

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri dækker hele Region Sjælland. I Regionen bor der ca. 185.000 børn og unge. Afdelingen består af otte kliniske afsnit, og de enkelte afsnit har selvstændig daglig ledelse, der alle refererer til afdelingsledelsen. Der er ca. 300 ansatte. Afdelingsledelsen og ledelsessekretariatet er placeret i Roskilde.

Yderligere oplysninger

Du er meget velkommen til at kontakte afsnitsleder, overlæge Vibeke Schanz, 58 53 80 80, psykologfaglig ledende koordinator Annette Anbert, 20 23 42 82 eller ledende oversygeplejerske Poul Erik Ravnsmed, 29 27 12 66.

Ansøgning

Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse skal medsendes ansøgningen. Ansøgning fremsendes elektronisk via ’søg jobbet’.

Ansøgningsfrist 07.12.18

Ansættelsessamtaler 11.12.18

”Mennesker og muligheder – en psykiatri med relationer”

Kontaktperson(er):
Navn: Annette Anbert
Stilling: Psykologfaglig ledende koordinator
Email: aanb@regionsjaelland.dk
Telefon: 58538005

Navn: Poul Erik Ravnsmed
Stilling: Ledende oversygeplejerske
Email: perv@regionsjaelland.dk
Telefon: 58538003
Mobile: 29271266

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.