Speciallæger – især i almen medicin – til sagkyndigopgaver

Ansøgningsfrist: 13/11/2020 Styrelsen for Patientklager

Styrelsen for Patientklager søger eksterne sagkyndige, der kan lave sundhedsfaglige vurderinger til klage- og erstatningsankesager.

Som sagkyndig bliver din fornemste opgave at værne om den høje faglige standard i Danmark, og dermed sikre retssikkerheden for læger og patienter.

Vi søger lige nu især speciallæger i:

  • Almen medicin
  • Infektionsmedicin
  • Radiologi
  • Medicinsk gastroenterologi
  • Brystkirurgi
  • Psykiatri
  • Børne- og Ungdomspsykiatri
  • Gynækologi
  • Neurologi

Opgaver
Som sagkyndig får du et bredt indblik i sager inden for dit eget speciale. Konkret består opgaven i at lave faglige vurderinger i enten:

  • klagesager, hvor patienter har klaget over behandlingsforløb eller over navngivne sundhedspersoner
  • ankesager vedrørende patienterstatning, hvor patienter har søgt erstatning for skade påført ved behandling.

Din faglige vurdering er med til at fastlægge den sundhedsfaglige norm for den behandling, som sagen bedømmes ud fra. Du skal også være med til at sikre, at normen udvikles i takt med den teknologiske og faglige udvikling i sundhedsvæsenet og gældende sundhedslovgivning.

Dine kvalifikationer
Du skal have solid og aktuel klinisk erfaring, mindst 5 års tilknytning til praksis og gerne relevant efter- og videreuddannelse.

Fleksibelt antal timer
Som sagkyndig arbejder du typisk 2-8 timer pr. sag. Antallet af sager er fleksibelt, så arbejdet kan tilpasses din hverdag. Vurderingen af en sag skal sendes til os senest tre uger efter, at du har modtaget den. Vi aftaler løbende, hvor mange sager du har mulighed for at vurdere per måned, og det er altid muligt at holde pause, hvis det bliver aktuelt.

Vi bruger elektronisk sagsbehandling, og du arbejder hjemmefra fra egen computer.

Ansøgningsfrist
Vi behandler ansøgninger i takt med, at vi modtager dem. Lige nu har vi især stort behov for flere sagkyndige i almen medicin, så ansøg gerne hurtigst muligt.

For alle øvrige lægelige specialer har vi brug for flere sagkyndige pga. et generelt stigende antal klagesager, så ansøgninger modtages gerne løbende.

Ansøgning

Læs mere om aktuelle specialer, kvalifikationer, ansøgning, aflønning og kontaktdetaljer på vores hjemmeside.

Søg job

For at søge dette job send ansøgning til jagr@stpk.dk

Søg via webmail Gmail / AOL / Yahoo / Outlook