Speciallæge til Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler Speciallæge til Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler Regionshospitalet Randers

Dette job er udløbet

En stilling som speciallæge ved Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Randers, ønskes besat pr. 1.marts 2019 eller snarest derefter.

Efter kvalifikationer og anciennitet indplaceres du som overlæge eller afdelingslæge.

Vi ønsker en speciallæge, der med engagement vil bidrage til afdelingens fremtidige udvikling, både fagligt og organisatorisk. Afdelingen har velfungerende teams indenfor obstetrik, herunder føtalmedicin; almen gynækologi, urogynækologi, dysplasi, fertilitet, ambulant kirurgi og vulvalidelser. Dit arbejdsfelt kan tilrettelægges efter dine interesser og kvalifikationer – dog er der ikke aktuelt brug for flere læger i vores team omkring laparoskopiske hysterektomier.

Vi lægger stor vægt på en god tone og et godt samarbejde – både tværfagligt og inter kollegialt. Vi synes det er vigtigt at opdatere hinanden, det sker blandt andet på ugentlige lægemøder.  Vi arbejder hele tiden med forbedrings – og udviklingsprojekter også selvom hverdagen er travl.

Vi markerer os forskningsmæssigt og forventer at du bidrager til dette.

Vi vægter uddannelse højt og forventer at du betragter supervision af yngre kolleger som en naturlig del af det daglige arbejde.

Som speciallæge på vores afdeling vil du indgå i mange forskellige arbejdsfællesskaber, både i vores egen afdeling, i klyngesamarbejdet med Afd for Børn og Unge, på hospitalsniveau – for eksempel med akut afdelingen – og i Region Midtjylland.
Vi prioriterer at deltage i dette arbejde.

Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler RH Randers betjener den nordøstlige del af Region Midt med et befolkningsgrundlag på ca. 220.000. Afdelingen har et fælles gynækologisk-svangre/barsel afsnit med 10 senge samt et familieafsnit med 9 senge. Vi har 2250 fødsler årligt, 3800 indlæggelser, 1000 operationer hvoraf en væsentlig del foretages i dagkirurgisk regi, vi har 34.000 ambulante besøg heraf nogle i et ugentligt ambulatorium i Grenå Sundhedshus.  

Afdelingen har et tæt samarbejde med AUH, Skejby idet vi varetager ca. 175 elektive sectioer samt har funktion indenfor provokeret abort, sterilisation og dysplasi for patienter fra AUH’s optageområde.

Afdelingens normering består af en ledende overlæge, 12 speciallæger, 3 læger i H-stilling, 2 læger i I-stilling samt 5 AP læger. 

Speciallægen skal indgå i bagvagtsfunktionen, der er en 10-skiftet tilstedeværelsesvagt. Bagvagten varetager og superviserer de akutte opgaver indenfor både gynækologi og obstetrik.

Afdelingen indgår sammen med Afd for Børn og Unge i en klyngeafdeling. 
Afdelingens budgetansvar har den ledende overlæge, chefjordemoderen og oversygeplejersken i fællesskab med den ledende overlæge fra Afd for Børn og Unge, men lægefagligt refererer speciallægen til den ledende overlæge indenfor eget speciale. 

Ansøger er meget velkommen til at besøge afdelingen eller få mere information.
Kontakt da venligst ledende overlæge Eva Kleberg Andersen på telefon: 78 42 11 01 eller: 25679895 eller via mail: Eva.K.Andersen@rm.dk
Der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.

Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer bedes udfyldt (http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/uddannelse/sundhedsuddannelser/ans%C3%A6ttelse+af+speciall%C3%A6ger), ligesom CV med oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring og videnskabelig produktion.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Ansøgningen sendes til Regionshospitalet Randers via nedenstående link ”Søg job”. og skal være modtaget senest fredag den 18. januar kl. 12. 00. 
Samtaler afholdes i uge 4

Det er muligt at læse mere om Regionshospitalet Randers på www.regionshospitalet-randers.dk

På grund af spareinitiativer har berørte medarbejdere i Region Midtjylland fortrinsret til samtale ved ledige stillinger: Det betyder

  • at medarbejdere fra eget HMU område, som er i omplacering, har fortrinsret til samtale.
  • at medarbejdere fra andet HMU område, der er i omplacering har sekundær fortrinsret til samtale.
  • at fortrinsret til lederstillinger kun gælder ledere på samme stillingsniveau