Specialeansvarlig overlæge til geriatrisk team, Medicinsk afdeling Vores geriatriske team er nu så stort at vi har brug for en specialeansvarlig overlæge. Stillingen opslås til besættelse 1. januar 2019 eller efter aftale

Dette job er udløbet

Vi synes du skal søge denne stilling hvis du – i samarbejde med det geriatriske team, den samlede ledelsesgruppe og afdelingsledelsen –

 • har lyst til at præge og sikre den faglige udvikling af geriatriske funktion,
 • finder at både de faglige og de organisatoriske opgaver er spændende,
 • synes implementering af nyt er spændende og du er god til det,
 • er en holdspiller og en god samarbejder,
 • en person der kan formidle og fremme dit team, indadtil og udadtil i samspil med den øvrige afdeling og

Afdelingen har et optageområde på ca. 230.000 indbyggere og et bredt udsnit af alle medicinske områder.
Det geriatriske team er et relativt ungt team. Teamets hovedfunktion er bygget op om varetagelse af de geriatriske patienter i det geriatriske sengeafsnit med 25 senge. Sengeafsnittet indeholder også afdelingens neurorehabiliteringsteam med 6 senge og udgående hjerneskadeteam.  På afsnittet udredes og behandles indlæggelseskrævende patienter, primært geriatriske patienter. Der arbejdes i et godt tværfagligt samarbejde med plejegruppen, teamsekretærer og terapeuter. Aktuelt åbnes ny funktion med ortogeriatri samt opfølgningsambulatorium.

Ud over klinisk funktion i fagteamet, deltager du også i akutfunktionen. Hospitalet er et akuthospital og speciallægerne deltager i daglige funktion relateret til akutte funktioner, dels ved rådgivning på akutafdelingen samt medicinsk akutvagt, der varetages af speciallæger og H-læger i sidste års uddannelse fra hele afdelingen samt stuegangsfunktion på de medicinske sengeafsnit weekend og helligdage. De akutte funktioner deles mellem 18-22 speciallæger.

Du vil også være en del af medicinsk afdelings ledelsesgruppe. Afdelingen har aktuelt ansat ca. 75 læger, fordelt på de enkelte fagteam.
Det geriatriske lægeteam har 4 speciallægestillinger, 3 stillinger i hoveduddannelse i geriatri samt hoveduddannelseslæger i andre intern medicinske specialer og i andre specialer, introduktionslæger.

Alle afdelingens speciallæger deltager i undervisningen af Medicinsk Afdelings medarbejdere, i henhold til aftale mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.
Afdelingen deltager desuden i undervisningen af medicinstuderende, som alle i afdelingen deltager i.

Hvad kan vi tilbyde?
En stilling med gode muligheder for individuel tilpasning af ledelsesmæssige og faglige arbejdsområder, både i opgaver og muligheder for udvikling.

At blive en del af en afdeling hvor vi vægter følgende højt

 • det gode patientforløb
 • et godt fagligt miljø præget af høj faglige kvalitet og udvikling

forskning og uddannelse

 • tværfaglighed
 • et godt arbejdsmiljø
 • medarbejderne der er engagerede og har høj faglig kompetence
 • gode samarbejdsrelationer internt og eksternt

Din profil
Du er speciallæge i intern medicin: geriatri

Du har interesse for organisatorisk ledelse og gerne erfaring hermed. Du har faglig erfaring indenfor den geriatriske område, og vil kunne udvikle området organisatorisk og fagligt. Du har lyst til dette i et godt samarbejde med det samlede geriatriske team og den samlede medicinske afdeling.

Du er en god samarbejder og en god rollemodel. Vi sætter stor pris på at du har humor og vil kunne bidrage positivt ind i teamets veludviklede tværfaglige samarbejde.

Du har undervisningserfaring og ønsker at deltage i afdelingens undervisning.
Du er aktiv i din faglige udvikling og har gerne forskningserfaring.

Yderligere information og spørgsmål
Du kan få yderligere information og svar på spørgsmål ved henvendelse til ledende overlæge Lene Mortensen, tlf: 78 42 16 01/30 92 23 10, mail lenemt@rm.dk

Ansøgningsfrist er senest mandag d. 24. september 2018. 
Samtale vil finde sted i starten af oktober efter aftale.

Ansøgeren vil blive bedømt i forhold til de syv lægeroller.  Send din ansøgning vedlagt relevante bilag samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer til:
Link til skema: https://www.rm.dk/siteassets/om-os/organisation/koncern-hr/1.-ansattelses–og-lonforhold/1.-rekruttering-og-ansattelse/ansattelse-af-speciallager/revidering-af-skema-til-lagefaglig-bedommelse-2018.docx

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.  Stillingen er omfattet af lokal løndannelse. En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale