Spændende fellowship i mammaradiologi ved Røntgen og Skanning, Aarhus Universitetshospital Vi har nu mulighed for at tilbyde en spændende afdelingslægestilling, der inkluderer et to-årigt fellowshipforløb i mammaradiologi pr. 1. februar 2020 eller efter aftale. Stillingen er vagtfri.

Dette job er udløbet

Afdelingslægen skal varetage basisopgaver indenfor hele mammaradiologien. Efter endt fellowship er der mulighed for certificering.

Se stilling- og funktionsbeskrivelse inkl. beskrivelse af fellowship her.

Om Røntgen og Skanning
Røntgen og Skanning blev i marts 2019 samlet under fælles tag på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Vi er nu 380 ansatte, heraf 70 speciallæger, fordelt på otte afsnit med fire afsnitsledelser. På afdelingen findes alle radiologiske modaliteter. Vi udførte i 2018 ca. 440.000 undersøgelser heraf mange højt specialiserede inkl. MDT-konferencer og second opinion af undersøgelser fra andre hospitaler – regionale og udenregionale. Afdelingen er universitetsafdeling for Region Midtjylland og dækker alle højt specialiserede funktioner i Specialeplan 2017. Vi er i tæt samarbejde med de øvrige radiologiske afdelinger i regionen.

Afdelingslægen vil få funktion i Afsnit 7 – mammasektionen. Afsnittet har tre mammografi- og ultralydsrum og er placeret sammen med mammakirurgerne i Brystklinikken, så der er tæt kontakt til samarbejdspartnere. Der er adgang til CT, MR, gennemlysning og konventionel røntgen, der ligger i den anden del af Afsnit 7. Der er en satellitfunktion for mammaradiologi i Horsens. Speciallægegruppen i mammasektionen tæller tre overlæger og en afdelingslæge, som arbejder tæt sammen i en travl hverdag. Vi lægger vægt på et godt kollegialt sammenhold samt plads til faglig sparring og et godt arbejdsmiljø.

Vores ledetråde er

  • fra enhed til helhed
  • patientens behov kommer først
  • vi skaber resultater gennem samarbejde

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Har du brug for flere oplysninger så kontakt mammaradiologisk overlæge Søren Redsted på 2138 6803 eller på soered@rm.dk. Du kan også kontakte ledende overlæge Vibeke Fink-Jensen på 2475 1179 eller på vibfin@rm.dk

Yderligere information
Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her, det bedes udfyldt og vedhæftet ansøgningen, gerne som Word fil.. Send motiveret ansøgning via nedenstående link – gerne med interesseområder – speciallægeautorisation, curriculum vitae samt publikationsliste.

Hvis ovenstående har din interesse, så glæder vi os til din ansøgning – gerne med dokumenteret interesse for mammaradiologi.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.