”Retspsykiatrien er faglig udfordring og faglig velsignelse – som overlæge hér er der nogle helt særlige ting på spil i hverdagen” Behandlingen er aldrig lige til højrebenet – som overlæge i ”Udsigten” har du dig selv i spil hver dag.

Dette job er udløbet

Fordyb dig i komplekse patientforløb
Som overlæge i Udsigten sætter du retningen for behandling af 16 patienter med komplekse patientforløb. Du får mulighed for at specialisere dig i en spændende del af faget, der ligger i spændingsfeltet mellem behandlingspsykiatri, psykiatriloven og straffeloven.

I Udsigten er vores opgave at give patienterne den bedst mulige psykiatriske behandling og forebygge ny kriminalitet gennem en sundhedsfaglig indsats: reducere sygdomssymptomer, forebygge tilbagefald, behandle evt. misbrug af rusmidler og hjælpe patienten til at genvinde sit tidligere funktionsniveau eller opnå højst mulig funktionsevne.

Som overlæge arbejder du tæt sammen med oversygeplejersken, Udsigtens andre overlæger, cheflægen og det tværfaglige personale. Din fornemmeste opgave er at sætte retningen og rammerne for patienternes behandlingsforløb.

Dine opgaver kommer til at variere men vil blandt andet være:

  • At være behandlingsansvarlig overlæge for afsnittets 16 patienter
  • Udredning og mentalobservation, herunder høringssvar til statsadvokaturen og politiet
  • At udarbejde behandlingsplaner med inddragelse af patienter, pårørende og samarbejdspartnere
  • At behandle akutte psykiatriske tilstande
  • Afsnitsledelse i samarbejde med oversygeplejersken

I dagtimerne er der en almenmediciner til rådighed, som følger op på patienternes somatiske tilstande. Du kommer til at have tid til faglig fordybelse og en helhedsorienteret behandlingsindsats for den enkelte patient.

Udsigtens optimale rammer
I Psykiatrisk Center Sct. Hans’ retspsykiatriske afdeling (Afdeling R) har vi otte lukkede afsnit (Udsigten), to åbne afsnit og to opsøgende retspsykiatriske teams i henholdsvis Brøndbyøster og på Østerbro. Afdelingen har ingen akut modtagefunktion, og alle indlæggelser er planlagte og foregår i dagtimerne i hverdagene. Patienterne i Udsigten er i gennemsnit indlagt i fire år, og et flertal af patienterne fra dom til anbringelse.

Din arbejdsdag kommer til at foregå i helt nye faciliteter i Udsigten. En helt ny bygning, der er designet til at opfylde behovet hos retspsykiatriske patienter. For eksempel er bygningen designet uden store hegn men i stedet med adgang til indre, grønne gårdhaver fra alle sengeafsnit. Og rehabiliterende aktiviteter i den store multisal og træningskøkkener er med til at give patienter medbestemmelse og indflydelse på hverdagen.

Vi klæder dig på til opgaven
Du bliver en del af et godt lægefagligt miljø, hvor vi gør alt vi kan for at bruge den enkeltes særlige kompetencer og tage os tid til faglig fordybelse og diskussioner.

Du får oplæring og specialisering i det retspsykiatriske speciale, herunder introduktion til psykiatriloven, straffeloven og andre nationale og internationale kurser.

Du refererer til cheflægen på afdeling R og deltager i et fagligt fællesskab med øvrige overlæger i afdelingen. Du deltager i konferencer og visitationsmøder, og der er altid mulighed for sparring og supervision med kollegerne i afdeling R.

Det er vigtigt for os, at du har lyst til at lede og samarbejde i et miljø med forandringer. Derudover søger vi dig, som:

  • Har evner og vilje til at lede og sikre kvalitet for patientbehandlingen i et helhedsorienteret perspektiv
  • Er klar og tydelig i din kommunikation og formidling
  • Er god til at motivere både medarbejdere, patienter, pårørende og samarbejdspartnere

Vi ser gerne, at du har ledelseserfaring og erfaring med retspsykiatriske patientforløb.

Løn og ansættelsesvilkår
Vi søger to overlæger til henholdsvis afsnit A1 og B2, som begge er en del af Udsigten. Hvis du ønsker at søge til et specifikt afsnit, må du gerne anføre det i din ansøgning.

Du ansættes i henhold til overenskomst for overlæger, herunder overenskomstens bestemmelser om arbejdstid. Som læge i Region Hovedstadens Psykiatri er du vagtforpligtet og ansættes i en 8-skiftet vagt med rådighedstjeneste fra bolig.

Stillingerne er til besættelse d. 1. maj 2024 eller snarest derefter.

Mulighed for en smukt beliggende tjenestebolig
I forbindelse med ansættelse i stillingen kan vi tilbyde anvisning af en meget smukt beliggende lejebolig på Toftebakken tæt på hospitalet. Peter Worm Jantzen vil meget gerne vise rundt på matriklen og Toftebakken, så du ved selvsyn kan se på forholdene.

Vi glæder os til at høre fra dig
Har jobbet vakt din interesse, eller er du nysgerrig på at høre mere om afdelingen eller stillingen? Så er du meget velkommen til at ringe til overlæge Peter Løppenthin på 38 64 22 60 og/eller cheflæge Peter Worm Jantzen på 20 53 84 30 og høre nærmere. Hvis du vil se nærmere på hospitalet og området, tøv ikke med at kontakte Peter Worm Jantzen for en aftale.

Søg stillingen via linket her på siden.

Ansøgningsfrist onsdag den 3. april 2024.

Vi forventer at holde samtaler senere samme uge, nærmere information vil følge.

Du kan læse om Psykiatrisk Center Sct. Hans og afdeling R på vores hjemmeside og høre mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på ”Job i Psykiatrien”.