Reservelæger i Introduktionsstillinger Reservelæger i Introduktionsstilling søges til Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital

Dette job er udløbet

Der opslås hermed to stillinger som 1-årige introduktionsreservelægestillinger, stillingsnummer 6620-12-01-i-02 og stillingsnummer 6620-12-01-i-05, i intern medicin ved Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard, til besættelse pr. 1. maj 2023. Begge stillinger er på 37 timer pr. uge.

Ældresygdomme er p.t. bemandet med seks overlæger, tre afdelingslæger, elleve læger i hoveduddannelse, fire introduktionsreservelæger og to AP-læger.

Der er i afdelingen 32 sengepladser, en Faldklinik, Klinik for Ældresygdomme med akut udrykning og tidlig opfølgning efter udskrivelse. Dertil kommer vurdering af patienter på Fælles Akut Afdeling og patienter, som overflyttes umiddelbart efter akut indlæggelse for apopleksi eller fraktur. Teamet er tværfagligt sammensat og opgaverne består i at visitere, udskrive og følge op efter udskrivelsen på geriatriske medicinske og kirurgiske patienter. Akutteamet skal desuden udrede og behandle geriatriske patienter i hjemmet henvist fra praktiserende læge/vagtlæge/hospitalsvisitationen. Dette med henblik på at reducere indlæggelser, afkorte indlæggelsestiden og reducere antallet af genindlæggelser samtidig med, at kvaliteten øges.

Afdelingen varetager desuden tilsyns- og konsulentfunktion.

Du vil indgå i vagten på Fælles Akut Afdeling samt i egen afdeling.

Ældresygdomme arbejder med fleksible behandlingstilbud i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge, Catherine Hauerslev Foss på tlf. 2912 0534 eller annefoss@rm.dk samt på afdelingens hjemmeside www.auh.dk.

Ansøgningsfrist: 27. februar 2023. Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 10/2023.

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.