Reservelæge til Neurologisk Afdeling, Slagelse Sygehus Har du lyst til at udvikle dine kvalifikationer indenfor det neurologiske speciale?

Dette job er udløbet

Du vil opnå bred erfaring inde for det neurologiske speciale, i det ansættelsen vil være med funktion på to afsnit. Under ansættelsen vil du deltage i stuegangsarbejdet, og evt. superviseret ambulatoriefunktion afhængigt af kvalifikationer på Neurologisk afsnit Slagelse sygehus, og stuegang mm på sengeafsnittet Center for Neurorehabilitering på Næstved sygehus. Her vil der være god mulighed for tæt samarbejde med plejepersonale, neuropsykologer, terapeuter og speciallæger, og få udviklet dine faglige kompetencer indenfor specialet.

Vi tilbyder en afdeling med fokus på faglighed og et godt læringsmiljø med ugentlig undervisning og røntgenkonferencer.

Om afdelingen

Neurologien er en del af Medicin 3, som har ca. 200 ansatte, og består af det neurologiske og geriatriske speciale. Fagligt er specialerne opdelt.

Neurologisk afdeling, Slagelse som består af et sengeafsnit med primært fase II patienter, og på Næstved Sygehus er placeret afsnit for neurorehabilitering (CNN) med 20 senge der har regionsfunktion. Funktion vil være med virke på begge afsnit.

Forskningsindsatsen i neurologien er styrket, idet der er blevet ansat en forskningsansvarlig overlæge, der også er forskningslektor. Gennem stærk faglighed, forskningsaktivitet og et godt positivt arbejdsklima vil vi være med til at sikre mest mulig sundhed for flest mulige patienter.

Ansættelsen er tidsbegrænset til en et-årig stilling.

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst mellem Regionernes Løn- og Takstnævn og Yngre Læger.

Ansøgeren skal være i besiddelse af dansk autorisation, for at komme i betragtning til stillingen.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretær Jannie Blok 58 55 95 47, sla-med3@regionsjaelland.dk

Kontaktperson(er):
Navn: Jannie Kahn Blok
Stilling: Assistent
Email: jabl@regionsjaelland.dk
Telefon: 58559547

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave