Regionshospitalet Randers søger en udviklingsorienteret holdspiller som ny cheflæge til Operation og Intensiv Motiveres du af at lede bøvlede afdelinger, hvor medarbejderne mistrives, hvor vagtplanerne ikke hænger sammen, og hvor alt går op i drift? Så skal du nok finde et andet jobopslag, for det kan vi ikke tilbyde.

Dette job er udløbet

Vi kan til gengæld tilbyde en stilling som cheflæge for en velfungerende afdeling, hvor der altid er plads til udvikling og nye ideer.

Til Operation og Intensiv på Regionshospitalet Randers søger vi en stærk og erfaren leder, med en baggrund som speciallæge i anæstesiologi, der kan motivere og inspirere afdelingens dygtige ledere og medarbejdere, og som selv motiveres af at arbejde med udvikling og transformation.

Vi er en velkørende afdeling, hvor der er styr på de grundlæggene elementer såsom bemanding, vagtskemaer og uddannelsesplaner, så vi ønsker os en cheflæge, der tænker innovativt, og som har lyst til at videreudvikle afdelingen.

Vores afdeling er kendetegnet ved en høj faglighed med stor respekt for hinanden, hvor der er en god kemi, en åben og ærlig kommunikation og generelt god stemning og godt humør. Vi vægter fleksibilitet meget højt, og vores kultur er præget af, at når man giver noget til hinanden, så får man også noget igen. Vi har en flad ledelsesstruktur, hvor medarbejderindflydelse prioriteres højt, og hvor vi bakker op om de fælles beslutninger.

Du bliver leder for en stor afdeling, ikke kun for én faggruppe, så vi forventer, at du er holdspiller med stort H, og at du evner både at se den enkelte medarbejder og den store helhed, du og afdelingen er en del af. Både medarbejdere og ledere forventer, at du giver dem ledelsesrum og frihed under ansvar. Vi lægger derfor vægt på, at du har erfaring med distribueret ledelse, har gode samarbejdsrelationer og kan tænke helhedsorienteret.

Som person er du empatisk, lyttende og inddragende, og du har en uformel ledelsesstil, der er præget af gensidig tillid og respekt, og som bygger på værdier som ordenlighed, ærlighed og åbenhed. Du er nysgerrig, tør tænke nyt og henter gerne inspiration både hos egne medarbejdere og i dit samarbejde med andre. Du har et strategisk udsyn og er dygtig til at skabe relationer til gavn for både afdelingen, hospitalet og resten af regionen.

Om Operation og Intensiv

Operation og Intensiv har seks funktionelle afsnit med hver sin tværfaglige afsnitsledelse. Afdelingen yder anæstesi til følgende kirurgiske specialer: abdominalkirurgi, gynækologi og obstetrik, ortopædkirurgi og øre-næse-hals kirurgi. Der bedøves patienter dels på den centrale operationsgang, dels i Dagkirurgien samt på ØNH-klinikgangen.

Der findes endvidere en specialtandlægeklinik, hvor der ydes anæstesi til børn og klienter fra særforsorgen. Herudover ydes anæstesi til akutte og elektive diagnostiske procedurer i radiologisk afdeling samt anæstesi til DC-konvertering og ECT behandling.

Afdelingen har en moderne Intensiv med syv pladser, hvor der udøves intensiv terapi til såvel kirurgiske som medicinske patienter med fuld hæmodynamisk monitorering og akut dialysebehandling (prisme behandling).

Endvidere er der tilknyttet en Enhed for Lindrende Behandling til afdelingen og hospitalet har også en pædiatrisk afdeling med et neonatalafsnit.

Regionshospitalet Randers er et akuthospital og personalet fra Operation og Intensiv deltager i den akutte traumemodtagelse og akut medicinsk kald. Afdelingen dækker desuden den præhospitale behandling i Randers-området og på Djursland i form af to døgndækkede, lægebemandede akutbiler.

Derudover er der også en del forsknings- og undervisningsaktivitet i afdelingen.

Som cheflæge på Operation og Intensiv bliver du en del af en fælles afdelingsledelse, der også består af en ortopædkirurgisk cheflæge og en chefsygeplejerske. Tilsammen udgør I et ledelsesteam for den samlede afdeling Ortopædkirurgi, Operation og Intensiv.

Du kan læse mere om afdelingen på https://www.fagperson.regionshospitalet-randers.dk/afdelinger/operation-og-intensiv/ og på https://www.fagperson.regionshospitalet-randers.dk/afdelinger/ortopadkirurgi/

Om hospitalet

Regionshospitalet Randers udgør ét af de fem akuthospitaler i Region Midt med et optageområde på 220.000 indbyggere. Hospitalet har fokus på kvalitet i patientbehandling, forskning og innovation samt på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Vi er optagede af, at vi gennem tværgående samarbejde, patientinddragelse og god kommunikation skaber gode patientforløb på patientens præmisser.

Som leder på Regionshospitalet Randers skal du kunne se dig selv i vores ledelsesgrundlag. Det betyder blandt andet, at du bliver “leder af en enhed – del af en helhed”. Det betyder også, at nogle af dine ledelsesværdier hedder nærvær, mening, prioritering og klar tale, og at du er bevidst om, at relationer og ansvarlighed er afgørende for, at du sammen med dine lederkollegaer kan lykkes med dine opgaver.

Du kan læse mere om Regionshospitalet Randers på https://www.fagperson.regionshospitalet-randers.dk/om-os/

Vilkår

Ansættelse sker efter aftale mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger vedrørende lægelige chefer.

Stillingen ønskes besat snarest muligt efter nærmere aftale.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til lægefaglig direktør Lone Winther Jensen på 4027 8297, cheflæge for Ortopædkirurgi Michael Tjørnild på 2074 3410 eller chefsygeplejerske for Ortopædkirurgi, Operation og Intensiv Conny Elmstrøm på 2134 7999.

Ansøgningsfrist: 24. september 2023

Der afholdes 1. samtalerunde torsdag den 28. september 2023 og 2. samtalerunde torsdag den 5. oktober 2023. Kandidater der går videre til 2. samtalerunde skal gennemføre en personprofilanalyse.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.