Psykologer til Enhed for Personlighedsforstyrrelser, Afd. Q AUH Risskov Ved Enhed for Personlighedsforstyrrelser er 5 fuldtidsstillinger og 2 et-års fuldtidsvikariater som klinisk psykolog ledige til besættelse pr. 01.01.2018 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Klinik for Angst og Personlighedsforstyrrelser består af 4 specialiserede enheder under fælles ledelse, Enhed for Personlighedsforstyrrelse, Enhed for Angst, Enhed for Selvmordsforebyggelse samt Enhed for Sexologiske lidelser. Klinikken ledes af Psykolog Rikke Bøye og Overlæge Charlotte Freund.

Enhed for Personlighedsforstyrrelser tilbyder specialiseret ambulant behandling til patienter med personlighedsforstyrrelser. Enheden har ca. 30 medarbejdere med en tværfaglig sammensætning, der arbejder som et team. Behandlingen består af psykoterapi, primært i gruppe, men også individuelt samt psykoedukation og medikamentel monitorering. Der arbejdes ud fra en psykoanalytisk orienteret referenceramme.
Herudover varetager enheden flere undervisnings- og supervisionsopgaver, ligesom der i samarbejde med Aarhus Universitet er etableret forskningsprojekter vedrørende behandling af personlighedsforstyrrelser.

Arbejdsområde
Psykologen skal primært varetage psykoterapeutisk behandling af patienter med personlighedsforstyrrelse, men skal også kunne varetage findiagnostik af nye patienter og differentialdiagnostik, hvor dette findes nødvendigt.

Vi ønsker en psykolog med

 • teoretisk viden om og praktisk erfaring med psykoanalytisk orienteret individuel og gruppebehandling i forhold til enhedens målgruppe
 • klinisk erfaring med psykopatologi/psykiatri
 • rutineret erfaring med såvel SCID-II og PSE
 • rutineret erfaring med EPJ
 • opnået autorisation
 • evne til at arbejde selvstændigt
 • evne til at arbejde tværfagligt
 • fleksible og gode samarbejdsevner

Vi kan tilbyde

 • mulighed for specialisering i terapeutisk behandling af målgruppen
 • mulighed for specialisering i diagnostik og differentialdiagnostik i forhold til målgruppen
 • fagligt engagerede og dygtige kolleger
 • et dynamisk miljø
 • gode muligheder for selvstændig planlægning af arbejdsopgaverne
 • en organisation i udvikling

Oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til psykolog Rikke Bøye/ overlæge Charlotte Freund (tlf. 7847 2170).

Ansøgningsfrist: d. 24.10.2017. Ansættelsessamtaler d. 02.11.2017

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale