Psykolog til Team for psykoser i Regionspsykiatrien Horsens Skal du være vores nye psykolog?

Dette job er udløbet

2 psykologer søges til Team for psykoser i Regionspsykiatrien Horsens.

Da vi har fået en opnormering af den ambulante indsats, søger vi 2 psykologer til Team for psykoser, 37 timer/uge. Der er tale om faste stillinger til besættelse 1.11.2020, eller efter aftale.

Vi søger psykologer som har kendskab til udrednings- og behandlingsarbejde indenfor psykoseområdet og som vil være med til at gøre en forskel for vores patientgruppe .Der vil også være enkelte udredningsopgaver i Retspsykiatrisk team. Fx for ADHD, personlighedsforstyrrelse, be/afkræfte psykosymptomer.

Stillingen er med reference til funktionsledelsen i Klinik K1. Her vil du indgå i et tværfagligt samarbejde med læger, sygeplejersker, psykologer, sekretærer samt socialrådgiver. Teamet er en del af et større fælleskab med de øvrige teams i Klinik K1.

Arbejdsområder:
Dine arbejdsopgaver vil være en kombination af behandlingsarbejde og udredningsarbejde af patienter med psykoselidelser. Du skal således varetage:

 • Behandleransvaret for et aftalt antal patienter
 • Udredningsopgaver
 • Psykoedukation og pårørendearbejde
 • Psykologisk testning

Vi ønsker en psykolog med:

 • Autorisation – men til den ene stilling er vi åbne overfor en yngre kandidat, hvor der er gode autorisationsmuligheder.
 • Erfaring indenfor psykoselidelser
 • Interesse for målgruppen
 • Relevante udredningskompetencer såsom PSE og WAIS-IV
 • Evne til at arbejde selvstændigt og skabe overblik
 • Erfaring med journalføring i midt EPJ

Som person er du: 

 • God til at samarbejde og skabe relationer
 • Udadvendt og god til at skabe kontakt/være opsøgende
 • Initiativrig
 • En god formidler – både mundtligt og skriftligt
 • Struktureret og god til at organisere dit arbejde

Vi kan tilbyde:

 • Intern og ekstern supervision på specialistniveau
 • En arbejdsplads med gode kolleger og en velfungerende klinik
 • Et udfordrende og afvekslende job
 • En velorganiseret kvalitetsorganisation
 • En struktureret introduktion med mentorordning
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling

Om Regionspsykiatrien Horsens
I Regionspsykiatrien Horsens udreder og behandler vi patienter med alle former for psykiatriske lidelse. Vi er specialeopdelt i 2 klinikker, mens vores 2 sengeafsnit har en bred vifte af alle patientkategorier. Derudover har vi Psykiatrisk Akutenhed med visiterende og udgående funktioner.
Regionspsykiatrien Horsens (RPH) har ca. 200 medarbejdere og er beliggende ved Hospitalsenheden Horsens med satellitter i Skanderborg og Odder. RPH varetager den regionale voksenpsykiatriske behandling til borgere i kommunerne Horsens, Skanderborg, Hedensted og Odder – i alt ca. 223.000 indbyggere.

Du kan læse mere om vores afdeling her:  https://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-horsens/

Som afdeling lægger vi vægt på:

 • Reel omsætning af de regionale værdier: Dialog, dygtighed og dristighed, og de lokale værdier, som er troværdighed, imødekommenhed, ordentlighed og fleksibilitet
 • Et åbent og fleksibelt arbejdsmiljø, hvor man positivt hjælpes ad med opgaverne, udnytter tværfagligheden og udviser fleksibilitet
 • At udvise tydelig faglighed og vilje til samarbejde med patient og pårørende i opgaveløsningen
 • At være imødekommende over for patienter, pårørende og samarbejdspartnere

Yderligere oplysninger om stillingen, fås hos Ledende overlæge Tahmineh Hassanzadeh,
tlf 24 44 33 71 eller Ledende sygeplejerske Anja Søndergaard,
tlf 21 28 79 59

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem Danske Regioner og psykologforeningen, samt mulighed for lokal løndannelse.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 15.10.20
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt: Mandag den 19.10.20, ml kl. 12-15

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.