Psykolog til Psykiatrisk Klinik Rønde, Regionspsykiatrien Randers Vi er ved at udbygge vores team, der arbejder med PTSD, OCD- og angstlidelser, og vi søger derfor en psykolog, der vil være med til at udvikle behandlingstilbuddet til denne gruppe patienter i vores optageområde.

Dette job er udløbet
Psykiatrisk Klinik i Rønde (PKR) hører under Regionspsykiatrien Randers, og vi tilbyder udredning og behandling til ovenstående patientgrupper fra Favrskov- , Randers-, Norddjurs- og Syddjurs Kommuner, svarende til et befolkningsgrundlag på ca. 220.000.

Stillingen er fuld tid på 37 timer, og er ledig fra 02.01.2019 eller snarest derefter.

Vi søger en autoriseret psykolog med følgende kompetencer:
– Erfaring med udredning og erfaring med behandling af PTSD.
– Viden om psykopatologi og differentialdiagnostik.
– Kognitiv Adfærdsterapeutisk efteruddannelse, eller anden relevant psykoterapeutisk
uddannelse.
– Gerne erfaring indenfor angst- og OCD- behandling.
– Lyst til at udvikle det bedst mulige behandlingstilbud udfra de kliniske retningslinier,
evidens og de gældende rammer iøvrigt, herunder Regionernes pakkeforløb.
– Erfaring med Midt-EPJ.
– Evnen til tværfagligt samarbejde.

Vi kan tilbyde:
– Et afvekslende arbejde i et forholdsvis nydannet, men erfarent tværfagligt team.
– Mulighed for indflydelse på arbejdsmetoder og arbejdsorganisering.
– Mulighed for efteruddannelse.
– Supervision, intern undervisning og behandlingskonferencer, med vægt på fagligheden.
– Et godt arbejdsmiljø i gode rammer, tværfaglig tilgang og masser af spændende arbejde
– Gode og godt beliggende lokaler med fine busforbindelser fra Århus.

Arbejdsstedet er primært i Rønde, men vi har også satellitkontorer i Grenaa og Ebeltoft.
Endvidere vil der kunne forventes 1-2 ugentlige arbejdsdage i Randers, hvor vi behandler angst- og PTSD patienter fra Randers og Favrskov Kommuner.

Da vi er en del af Regionspsykiatri Randers, er der også et tæt samarbejde med de 3 sengeafsnit og de 2 øvrige ambulante klinikker i Randers.

Udover ovenstående varetager PKR behandlingsopgaver i hovedfunktion for Nord- og Syddjurs Kommuner, indenfor de fleste psykiatriske diagnosegrupper. Der vil kunne forventes afgrænsede psykologopgaver i forhold til de øvrige diagnosegrupper.
Vi er i alt ca. 30 søde kollegaer, både læger, sygeplejersker, sekretærer, plejer, psykologer og ergoterapeuter.

Psykologen refererer ledelsesmæssigt til funktionsledelsen i PKR, som består af overlæge Søren Mikkelsen og ledende sygeplejerske Charlotte Persson.
Yderligere oplysninger om stillingen fås hos overlæge Søren Mikkelsen (7847 5512/ 23699082). Mail: somikk@rm.dk

Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 6. december om formiddagen i Rønde.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale